Clas Ohlson rapporterar ökad försäljning i april och kommenterar den påbörjade implementeringen av nya strategin

Försäljningen i april ökar med 10 procent jämfört med april månad föregående år, och försäljningstillväxten i jämförbara enheter och lokal valuta uppgår till 5 procent. Clas Ohlsons försäljningstillväxt online i april uppgår till 64 procent. April är sista månaden i det fjärde kvartalet 2017/18 som ska ses som det första kvartalet i vår omställning i enlighet med nya strategin, ett kvartal då vi använder vår finansiella styrka och vårt underliggande resultat för att investera för framtiden.

Försäljningen i april ökar med 10 procent till 581 Mkr (527). I lokala valutor ökar försäljningen med 7 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i april påverkas positivt av en kalendereffekt om cirka 3 procentenheter med anledning av fler handelsdagar än motsvarande period föregående år. Försäljningen i april i jämförbara enheter och lokal valuta ökar med 5 procent.

Försäljningen online i april ökar med 64 procent till 29 Mkr (18).

Jämfört med april månad föregående år har butiksbeståndet utökats netto med 13 butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 229.

Försäljningen i april fördelar sig enligt följande:

Länder, Mkr April
2017/18
April
2016/17
Procentuell förändring Procentuell förändring,
lokal valuta
Sverige 252 242 4 4
Norge 241 209 15 11
Finland 68 58 18 9
Utanför Norden 20 18 11 5
581* 527 10 7

* varav 29 Mkr utgör försäljning online.

Den totala försäljningen för räkenskapsåret 2017/18 (maj 2017 till april 2018) ökar med 3 procent till 8 211 Mkr (7 990). I lokala valutor ökar försäljningen med 3 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta är oförändrad. Försäljningen online för räkenskapsåret ökar med 33 procent till 295 Mkr (222).

Den totala försäljningen för fjärde kvartalet 2017/18 (februari till april 2018) ökar med 7 procent till 1 683 Mkr (1 575). I lokala valutor ökar försäljningen med 6 procent jämfört med fjärde kvartalet föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökar med 3 procent. Försäljningen online för fjärde kvartalet ökar med 48 procent till 72 Mkr (49). 

Implementeringen av Clas Ohlsons nya strategi har inletts

Den 3 maj presenterades Clas Ohlsons nya strategi ”100 år till” som ska utveckla bolaget för vidare lönsam tillväxt, där utvecklingen av verksamheten online är en viktig komponent. Clas Ohlson ska också bli än mer relevanta för kunden genom att erbjuda ett mer fokuserat produkterbjudande och samtidigt addera ett kompletterande tjänsteutbud.

Clas Ohlson informerade samma dag också om nya finansiella mål och om att 1-2 procentenheter av den underliggande rörelsemarginalen beräknas investeras årligen under de första två åren i strategiska initiativ. Det fjärde kvartalet ska ses som det första kvartalet i vår omställning i enlighet med nya strategin.

– Vi har påbörjat strategiomläggningen, där vi använder vår finansiella styrka och vårt underliggande resultat för att investera för framtiden. I fjärde kvartalet har vi haft fullt fokus på att utveckla vår kundbas och har som en konsekvens under kvartalet gjort omfattande kommersiella satsningar och har investerat framförallt i vår prisposition gentemot kund. Detta har bidragit till en fortsatt god försäljningstillväxt under april månad och en särskilt stark tillväxt online, säger Lotta Lyrå, vd och koncernchef på Clas Ohlson.

Utöver de omfattande kommersiella satsningarna belastar framtagandet och lanseringen av strategin, såsom tidigare kommunicerats, det fjärde kvartalet med cirka 10 Mkr. Ytterligare strategiska initiativ som initierats redan under kvartalet belastar det fjärde kvartalet med cirka 25 Mkr, vilket är en periodisering av kostnader inom ramen för den strategiska planen som tidigarelagts ett kvartal.

Delårsrapporten för fjärde kvartalet 2017/18 offentliggörs klockan 07:00 fredagen den
8 juni 2018. Rapporten presenteras samma dag klockan 08:30 via telefon- och webbkonferens.

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

 

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2018 klockan 07:00.

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. När vi i år firar 100 år som företag gör vi det med kunder på fem marknader, med drygt 4 800 medarbetare och med en omsättning om cirka 8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om vår historia på clasohlson100.com eller om var vi står idag på about.clasohlson.com.

Taggar:

Om oss

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. När vi i år firar 100 år som företag gör vi det med kunder på fem marknader, med drygt 5 000 medarbetare och med en omsättning om cirka 8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om vår historia på clasohlson100.com eller om var vi står idag på about.clasohlson.com.

Prenumerera

Dokument & länkar