Clas Ohlson stödjer Rädda Barnens projekt i Kina

I Clas Ohlsons alla butiker pågår nu en kampanj för att samla in pengar till Rädda Barnens projekt i Kina. Projekten syftar till att förbättra för migrantarbetare i Kina och underlätta situationen för deras barn.

Clas Ohlson har sedan flera år samarbetat med Rädda Barnen för att förbättra situationen för barn och för att deras rättigheter ska tillgodoses. Som ett led i detta har Clas Ohlson inlett en kampanj som syftar till att stödja Rädda Barnens projekt i Kina, som drivs av organisationens Barnrättscentrum i Kina, och som arbetar för att förbättra situationen för tusentals migrantarbetare och deras barn.

”Vårt samarbete med Clas Ohlson och vårt gemensamma engagemang för att förbättra livsvillkoren för dessa barn är oerhört värdefullt”, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen.

Det finns i Kina idag 269 miljoner migrantarbetare vars 62 miljoner barn lämnas på landsbygden när deras föräldrar flyttar till storstäderna för att jobba. Barnen växer ofta upp under andra familjemedlemmars tillsyn och får kanske bara träffa sina föräldrar en gång om året. De barn som trots allt flyttar med sina föräldrar lever ofta i utsatta miljöer med knappa resurser och begränsad tillgång till utbildning och sjukvård.

Pengarna som kampanjen genererar ger migrantarbetarna och deras barn en möjlighet till utbildning, fritidsaktiviteter, stöd i föräldraskap på distans och integrationshjälp bland annat via ett antal servicecenter i industrizonerna Zhuhai och Nanjing där migrantarbetare och även medföljande barn lever.

”För oss är det naturligt att stödja Rädda Barnens projekt i Kina då vi är aktiva lokalt i landet och köper en majoritet av våra varor från regionen. Vårt samarbete med Rädda Barnen hjälper oss att påverka långsiktigt för bättre villkor för barn, som ett komplement till det hållbarhetsarbete vi gör integrerat i vår egen verksamhet”, säger Åsa Portnoff Sundström, Hållbarhetschef Clas Ohlson.

För mer information kontakta:

Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag erbjuder företaget försäljning och service i fem länder via ca 200 butiker, e-handel, katalog och telefon. Clas Ohlson hjälper sina kunder att lösa vardagens praktiska problem med ett brett sortiment av prisvärda produkter inom fem produktområden: Bygg, El, Multimedia, Hem och Fritid. Företaget är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, har en omsättning om 7 miljarder kronor och drygt 4 700 anställda. Besök Clas Ohlson på www.clasohlson.com .

Taggar:

Om oss

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag erbjuder företaget produkter och tjänster för vardagens praktiska små problem i sex länder via över 200 butiker och e-handel. Clas Ohlson har ett brett sortiment av prisvärda produkter inom fem produktområden: Bygg, El, Multimedia, Hem och Fritid. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm, har en omsättning om cirka 8 miljarder kronor och drygt 4 800 anställda. Besök Clas Ohlson på www.clasohlson.com.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Vårt samarbete med Clas Ohlson och vårt gemensamma engagemang för att förbättra livsvillkoren för dessa barn är oerhört värdefullt
Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen
För oss är det naturligt att stödja Rädda Barnens projekt i Kina då vi är aktiva lokalt i landet och köper en majoritet av våra varor från regionen. Vårt samarbete med Rädda Barnen hjälper oss att påverka långsiktigt för bättre villkor för barn, som ett komplement till det hållbarhetsarbete vi gör integrerat i vår egen verksamhet
Åsa Portnoff Sundström, Hållbarhetschef Clas Ohlson