Clas Ohlsons försäljningsutveckling i mars

Försäljningen i mars ökade med 8 procent till 433 Mkr (399). I lokala valutor ökade försäljningen med 7 procent. Jämfört med samma månad föregående år har 16 butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista mars 2012 till 155 butiker. Distanshandeln uppgick till 6 Mkr (7).

Försäljningen per land fördelar sig enligt följande:

                                                         Procentuell            Förändring

Länder                                             förändring:            lokal valuta:

Sverige               199 Mkr (193)                +3%                +3%

Norge                 181 Mkr (160)              +13%               +9%

Finland                 35 Mkr   (30)              +18%              +18%

UK                        18 Mkr (16)               +8%               +4%

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första elva månader (maj 2011–mars 2012) ökade med 7 procent till 5 848 Mkr (5 446).

Bokslutskommunikén för 2011/12 publiceras den 13 juni 2012.

För mer information kontakta:

Klas Balkow, VD och Koncernchef: 0247-447 55

John Womack, Informations- och IR-chef: 070-678 24 99

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Clas Ohlson AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 13 april 2012 kl 08:00.

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag har företaget 155 butiker i fyra länder och distanshandel via Internet och postorder. Clas Ohlson hjälper sina kunder att lösa vardagens praktiska små problem med ett sortiment av prisvärda produkter inom våra fem produktområden: Bygg, El, Multimedia, Hem och Fritid. Företaget är noterat på OMX Nordic Exchange och har cirka 4 000 anställda. Besök Clas Ohlson på http://om.clasohlson.com (finansiell information) eller http://www.clasohlson.se (internetbutik)

Taggar:

Om oss

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag är vi ett detaljhandelsbolag med kunder på fem marknader, cirka 5 000 medarbetare och en omsättning om cirka 8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om oss och hur vi brinner för att förenkla livet i varje hem på about.clasohlson.com

Prenumerera