Clas Ohlsons försäljningsutveckling i mars 2013

Försäljningen i mars minskade med 3 procent till 421 Mkr (433). I lokala valutor ökade försäljningen med 1 procent. Kalendereffekten i mars, med färre handelsdagar jämfört med föregående år, har beräknats till cirka -6 procentenheter.

Jämfört med samma månad föregående år har 19 butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista mars 2013 till 174 butiker. Distanshandeln uppgick till 7 Mkr (6).

Försäljningen per land fördelar sig enligt följande:

                                                         Procentuell            Förändring
Länder                                              förändring:            lokal valuta:

Sverige               200 Mkr (199)                +0%                +0%

Norge                  167 Mkr (181)                -7%                -2%

Finland                  36 Mkr   (35)               +1%                +8%

UK                         18 Mkr   (18)               +2%              +12%

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första elva månader (maj 2012– mars 2013) ökade med 4 procent till Mkr 6 080 (5 848).

Bokslutskommunikén för 2012/13 publiceras den 11 juni 2013.

För mer information kontakta:

Klas Balkow, VD och Koncernchef: 0247-447 55

John Womack, Informations- och IR-chef: 070-678 24 99

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Clas Ohlson AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 15 april 2013 kl 08:00.

Om Clas Ohlson
Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag erbjuder företaget försäljning och service via 174 butiker i fyra länder, e-handel, katalog, telefon och sociala medier. Clas Ohlson hjälper sina kunder att lösa vardagens praktiska små problem med ett sortiment av prisvärda produkter inom våra fem produktområden: Bygg, El, Multimedia, Hem och Fritid. Företaget är noterat på OMX Nordic Exchange och har cirka 4 000 anställda. Besök Clas Ohlson på http://om.clasohlson.com (finansiell information) eller http://www.clasohlson.se (internetbutik)

Taggar:

Om oss

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. När vi i år firar 100 år som företag gör vi det med kunder på fem marknader, med drygt 5 000 medarbetare och med en omsättning om cirka 8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om vår historia på clasohlson100.com eller om var vi står idag på about.clasohlson.com.

Prenumerera