Försäljningen i juni ökade med 5 procent

 

Försäljningen i juni ökade med 5 procent till 442 Mkr (419). I lokala valutor ökade försäljningen med 7 procent. Jämfört med samma månad föregående år har tretton butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista juni 2010 till 121 butiker. Distanshandeln uppgick till 7 Mkr (8).

  Försäljningen per land fördelar sig enligt följande:

                                                         Procentuell            Förändring

Länder                                               förändring:            lokal valuta:

 

Sverige                 210 Mkr (210)                +0%                  +0%

Norge                   182 Mkr (167)               +9%                   +9%

Finland                  35 Mkr   (37)               - 6%                   +7%

UK                         15 Mkr    (5)                +176%              +203%

Den totala försäljningen för räkenskapsåret första två månader (maj– juni 2010) ökade med 4 procent till 826 Mkr (791).

Delårsrapporten för vårt första kvartal offentliggörs den 8 september 2010.

  För mer information kontakta:

 

Klas Balkow, VD och Koncernchef: 0247-447 55

 

John Womack, Informations- och IR-chef:    070-678 24 99

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag har företaget 121 butiker i fyra länder och distanshandel via Internet och postorder. Clas Ohlson hjälper sina kunder att lösa vardagens praktiska små problem med ett sortiment av prisvärda produkter inom hem och hushåll, verktyg & maskiner, fritid, el & elektronik samt multimedia. Företaget är noterat på OMX Nordic Exchange och har cirka 3 000 anställda. Mer information om Clas Ohlson finns på www.clasohlson.se

Om oss

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag erbjuder företaget produkter och tjänster för vardagens praktiska små problem i sex länder via över 200 butiker och e-handel. Clas Ohlson har ett brett sortiment av prisvärda produkter inom fem produktområden: Bygg, El, Multimedia, Hem och Fritid. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm, har en omsättning om cirka 8 miljarder kronor och drygt 4 800 anställda. Besök Clas Ohlson på www.clasohlson.com.

Prenumerera