Försäljningen i juni ökade med 5 procent

 

Försäljningen i juni ökade med 5 procent till 442 Mkr (419). I lokala valutor ökade försäljningen med 7 procent. Jämfört med samma månad föregående år har tretton butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista juni 2010 till 121 butiker. Distanshandeln uppgick till 7 Mkr (8).

 Försäljningen per land fördelar sig enligt följande:

                                                         Procentuell            Förändring

Länder                                              förändring:            lokal valuta:

 

Sverige                 210 Mkr (210)                +0%                  +0%

Norge                   182 Mkr (167)               +9%                   +9%

Finland                  35 Mkr   (37)               - 6%                   +7%

UK                         15 Mkr    (5)                +176%              +203%

Den totala försäljningen för räkenskapsåret första två månader (maj– juni 2010) ökade med 4 procent till 826 Mkr (791).

Delårsrapporten för vårt första kvartal offentliggörs den 8 september 2010.

 För mer information kontakta:

 

Klas Balkow, VD och Koncernchef: 0247-447 55

 

John Womack, Informations- och IR-chef:    070-678 24 99

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag har företaget 121 butiker i fyra länder och distanshandel via Internet och postorder. Clas Ohlson hjälper sina kunder att lösa vardagens praktiska små problem med ett sortiment av prisvärda produkter inom hem och hushåll, verktyg & maskiner, fritid, el & elektronik samt multimedia. Företaget är noterat på OMX Nordic Exchange och har cirka 3 000 anställda. Mer information om Clas Ohlson finns på www.clasohlson.se

Om oss

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. När vi i år firar 100 år som företag gör vi det med kunder på fem marknader, med drygt 5 000 medarbetare och med en omsättning om cirka 8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om vår historia på clasohlson100.com eller om var vi står idag på about.clasohlson.com.

Prenumerera