Q1 2007/08 – vinst på 109 Mkr före skatt

Försäljningen uppgick under årets första kvartal till 1 114 Mkr, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med motsvarande period föregående år (1 032 Mkr).

Av försäljningen fördelar sig 1 091 Mkr på butiker och 23 Mkr på postorder/Internet. Försäljningsökningen var 8 procent för butikerna varav försäljningen i jämförbara butiker minskade med 5 procent i lokala valutor.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 109 Mkr jämfört med 144 Mkr motsvarande period föregående år, en minskning med 24 procent. Vinsten per aktie uppgick till 1,20 kr (föregående år 1,58 kr).

VD Klas Balkow säger i en kommentar:

”Clas Ohlson fortsätter att växa men den generella avmattningen i detaljhandeln syns när försäljningssiffrorna jämförs med förra årets exceptionellt starka kvartal”, säger Klas Balkow, vd och koncernchef.

”Kvartalets rörelsemarginal på närmare 10 % har påverkats av lägre försäljning i jämförbara butiker men även till stor del av framåtriktade marknadsinvesteringar. Dessa satsningar är främst relaterade till ökad marknadsföring i bland annat Finland, förberedelser för etablering i England och uppbyggnad av inköpsverksamhet i Kina”, tillägger Klas Balkow.

”Vi har beslutat att införa ett nytt butikskoncept för Clas Ohlson butiker mellan 500-800 kvm. Två butikskontrakt för detta ändamål är redan tecknade för öppning våren 2009. Det nya konceptet bedöms ha stor potential att etablera lönsamma Clas Ohlson butiker tätare och på mindre orter”, avslutar Klas Balkow.

Försäljningen i augusti ökade med 12 procent

Försäljningen under augusti uppgick till 407 Mkr mot 362 Mkr föregående år, en ökning med 12 procent. Jämfört med samma månad föregående år har 16 butiker tillkommit. Försäljningen fördelar sig enligt följande:

Procentuell

Försäljningskanaler  Aug 2008  Aug 2007  förändring

Butiker     399,9   354,5   +13

Postorder/Internet   6,7   7,6   -12

     406,6   362,1   +12

Länder

Sverige     218,4   202,9   +8

Norge     156,1   134,0   +16

Finland     32,1   25,2   +27

     406,6   362,1   +12

Analytiker- och medieträff

Analytiker- och medieträff hålls i dag, tisdagen 9 september klockan 10.00 på Operaterassen. Anmälan görs lämpligen till Johan Wallinder på Financialhearings, tel 08-411 43 80 eller på fax 08-20 83 80, e-post hearings@financialhearings.com.

Deltagande kan också ske via www.financialhearings.com eller via telefon

+46 (0)8 50 520 270

För mer information kontakta:

Klas Balkow, vd: 0247-444 00

John Womack, informations- och IR-chef: 070-678 24 99

Clas Ohlson AB (publ) grundades 1918 i Insjön, Dalarna. Koncernen omsätter i dag cirka 4,6 miljarder kronor och är noterat på Stockholmsbörsen. Vi har cirka 3 000 anställda. Sortimentet omfattar 15 000 artiklar inom bl.a. elektronik, el, verktyg, datortillbehör, mobiltelefontillbehör, biltillbehör, båttillbehör, beslag, urverk, TV-stereo, foto-optik, kontorsmaterial och hushållsartiklar. Försäljningen sker främst genom egna butiker i Sverige, Norge och Finland. Under 2008/09 planeras de första butiksetableringarna i Storbritannien.

Om oss

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. När vi i år firar 100 år som företag gör vi det med kunder på fem marknader, med drygt 5 000 medarbetare och med en omsättning om cirka 8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om vår historia på clasohlson100.com eller om var vi står idag på about.clasohlson.com.

Prenumerera

Dokument & länkar