Valberedning i Clas Ohlson utsedd

 

Vid årsstämman den 11 september 2010 antogs styrelsens förslag till nomineringsprocess för tillsättning av valberedning. Valberedningen ska enligt stämmans beslut bestå av styrelsens ordförande och fyra ledamöter representerandes de fyra största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna. Familjerna Haid och Tidstrand utser en ledamot vardera till valberedningen.

Inför årsstämman 2011 har Clas Ohlsons valberedning fått följande sammansättning:

  • Anders Moberg, styrelseordförande i Clas Ohlson
  • Peter Haid, representerar ägarfamiljen Haid
  • Göran Sundström, representerar ägarfamiljen Tidstrand
  • Lars Öhrstedt, AFA Försäkring (ordförande i Clas Ohlsons valberedning)
  • Torbjörn Callvik, Skandia Liv

Valberedningens uppgift är att till kommande bolagsstämma där val av styrelse ska ske, lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna och revisorn. Valberedningen skall också lämna förslag till ordförande på stämman.

Valberedningens sammansättning baserar sig på ägarförhållandet per den 30 september 2010. Totalt representeras härmed cirka 69 procent av bolagets aktier (röster) i valberedningen. Ovanstående valberedning består fram till dess att en ny valberedning utses.

Årsstämma hålls i Insjön den 10 september 2011.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-post: valberedningen@clasohlson.se eller med brev till adressen: Clas Ohlson AB, Valberedningen, 793 85 Insjön.

För mer information kontakta:
John Womack, Informations- och IR-chef, Tel: 0247-444 05

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag har företaget 136 butiker i fyra länder och distanshandel via Internet och postorder. Clas Ohlson hjälper sina kunder att lösa vardagens praktiska små problem med ett sortiment av prisvärda produkter inom våra fem produktområden: Bygg, Hem, Multimedia, El och Fritid. Företaget är noterat på OMX Nordic Exchange och har cirka 3 500 anställda. Besök Clas Ohlson på http://om.clasohlson.com (finansiell information) eller http://www.clasohlson.se (internetbutik)

Taggar:

Om oss

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. När vi i år firar 100 år som företag gör vi det med kunder på fem marknader, med drygt 5 000 medarbetare och med en omsättning om cirka 8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om vår historia på clasohlson100.com eller om var vi står idag på about.clasohlson.com.

Prenumerera