Valberedningens förslag till styrelse i Clas Ohlson AB

 

Vid årsstämman i Clas Ohlson AB, lördagen den 11 september 2010, kommer valberedningen att lämna följande förslag avseende styrelsens sammansättning.

Styrelsen skall bestå av åtta ledamöter.

Omval föreslås av ordföranden Anders Moberg samt av ledamöterna Björn Haid, Lottie Svedenstedt, Urban Jansson, Cecilia Marlow, Edgar Rosenberger och Klas Balkow.

Elisabet Salander Björklund har förklarat att hon önskar avgå ur styrelsen efter 10 år. Till nyval föreslås Sanna Suvanto-Harsaae. Sanna är civilekonom, född 1966 och har följande uppdrag: ordförande i Babysam AS och Sunset Boulevard AS samt ledamot i Jetpak AB, CandyKing AB, Paulig AB, Symris AG, Sats AB och BTX AS. Sanna Suvanto-Harsaae är oberoende enligt reglerna för Svensk kod för bolagsstyrning.


Valberedningen består av:

• Anders Moberg, styrelseordförande i Clas Ohlson AB
• Peter Haid, representerar ägarfamiljen Haid
• Göran Sundström, representerar ägarfamiljen Tidstrand
• Lars Öhrstedt (ordförande), AFA Försäkring
• Johan Ståhl, Lannebo Fonder AB

Valberedningens arbete har skett i enlighet med reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning.

För mer information om förslaget till ordförande och respektive ledamot, vänligen besök

http://om.clasohlson.com/Foretaget/Bolagsstyrning/Styrelse-och-revisorer/

För mer information kontakta:

Lars Öhrstedt, ordförande i Valberedningen: Mobil 070-892 85 40

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag har företaget 121 butiker i fyra länder och distanshandel via Internet och postorder. Clas Ohlson hjälper sina kunder att lösa vardagens praktiska små problem med ett sortiment av prisvärda produkter inom hem och hushåll, verktyg & maskiner, fritid, el & elektronik samt multimedia. Företaget är noterat på OMX Nordic Exchange och har cirka 3 000 anställda. Mer information om Clas Ohlson finns på www.clasohlson.se

Om oss

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag erbjuder företaget produkter och tjänster för vardagens praktiska små problem i sex länder via över 200 butiker och e-handel. Clas Ohlson har ett brett sortiment av prisvärda produkter inom fem produktområden: Bygg, El, Multimedia, Hem och Fritid. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm, har en omsättning om cirka 8 miljarder kronor och drygt 4 800 anställda. Besök Clas Ohlson på www.clasohlson.com.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia