Clavister erhåller 10Mkr via Konvertibel från Norrlandsfonden

Clavister förlänger samarbete och erhåller 10 Mkr i ny konvertibel från Norrlandsfonden

Clavister (Nasdaq: CLAV), en ledande leverantör av högpresterande nätverkssäkerhet, har ingått en överenskommelse om en ny konvertibelemission om 10 Mkr från Norrlandsfonden.

Clavister och Norrlandsfonden ingick ett samarbete där Clavister år 2012 erhöll en konvertibel om 10Mkr, som förfaller i september 2017.

Den nya konvertibeln följer samma struktur och ramverk som föregående konvertibel. Konverteringskurs uppgår till 48,82 Kr*). Vid eventuell konvertering tillkommer ca 204.853 aktier i Clavister Holding AB, motsvarande en potentiell utspädning om upp till ca 0,9%, beräknat på utestående antal aktier. Löptiden på Konvertibeln är på 5 år. Räntan baseras på STIBOR 90. Vid negativ ränta utfaller ingen räntekompensation.

*) Konverteringskurs motsvarar volymvägd genomsnittlig aktiekurs per 2017-02-28 och med tillkommande rabatt om 2.2%

På extrastämma 2017-01-17 så beslutade stämman om bemyndigande om möjlighet till konvertibelemission, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vid årsskiftet uppgick Clavisters likviditet till motsvarande 75,2 Mkr. Därtill finns 330.000 egna aktier samt möjligt att kalla på ovan konvertibel, vilket Clavister avser att göra i närtid.


Clavister Investor Relations kontakt:

Peter Dahlander
P:  +46(0)736 796 740 
peter.dahlander@clavister.com

Denna information är sådan information som Clavister Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2017 kl. 08.00. 

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV och har 6 075 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor.

Taggar:

Om oss

Clavister is a leading security provider for fixed, mobile and virtual network environments. Its award-winning solutions give enterprises, cloud service providers and telecoms operators the highest levels of protection against current and new threats, and unmatched reliability. Clavister’s performance in the security sector was recognised in 2013 with the 2012 Product Quality Leadership Award from Frost & Sullivan. The company was founded in Sweden in 1997, with its solutions available globally through its network of channel partners.Clavister is a member of Intel’s Network Builders program (networkbuilders.intel.com), a cross-industry initiative that enables telcos to build and manage business-critical infrastructures, with lower capital and operating costs. For more information about Clavister, visit www.clavister.com

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Clavister och Norrlandsfonden ingick ett samarbete där Clavister år 2012 erhöll en konvertibel om 10Mkr, som förfaller i september 2017
Twittra det här