Clavister etablerar italienskt dotterbolag för att driva tillväxt

Tydligare närvaro på en av Europas största säkerhetsmarknader öppnar nya affärsmöjligheter.

ÖRNSKÖLDSVIK, SVERIGE. 2018-06-26. Clavister, ledande inom högpresterande nätverkssäkerhetslösningar, meddelar idag att man etablerar dotterbolag i Italien för att ytterligare stärka bolagets position som en av Europas ledande leverantörer av cybersäkerhet. Etableringen är helt i linje med Clavisters tillväxtstrategi med expansion till geografiska marknader där bolaget har säkrat  en kommersiell bas i form av referenskunder och distributörsnätverk.

 "Vi har stora kunder i Italien som exempelvis Danieli Group och CASPUR, samt ett aktivt återförsäljarled. Vi anser att tidpunkten är rätt att skapa ett dotterbolag som gör det möjligt för oss att driva vår nästa tillväxtfas i Italien", menar John Vestberg, VD och koncernchef för Clavister.

Andreas Åsander, försäljningschef för Enterprise-segmentet på Clavister, konstaterar att Clavisters teknik blivit väl mottagen på den italienska marknaden. "Vi har ett antal kunder som har implementerat våra produkter på väldigt innovativa och praktiska sätt. En av våra myndighetskunder, en större skolverksamhet i norra Italien, använder Clavister för att ge lärare möjlighet att tillåta eller blockera åtkomst till WiFi i klassrummet. Ett annat exempel är där några av våra industrikunder använder våra VPN-funktioner för att säkra deras industriella IoT-lösningar. Italien är en oerhört expansiv marknad där vi ser stora möjligheter att skala upp vår affärsverksamhet”, avslutar Åsander.

För mer information eller förfrågningar om mediamaterial kontaktas:
Sam Coleman, Director of Marketing and Corporate Communications 
Sam.coleman@clavister.com

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. 

Om oss

Clavister is a leading security provider for fixed, mobile and virtual network environments. Its award-winning solutions give enterprises, cloud service providers and telecoms operators the highest levels of protection against current and new threats, and unmatched reliability. Clavister’s performance in the security sector was recognised in 2013 with the 2012 Product Quality Leadership Award from Frost & Sullivan. The company was founded in Sweden in 1997, with its solutions available globally through its network of channel partners.Clavister is a member of Intel’s Network Builders program (networkbuilders.intel.com), a cross-industry initiative that enables telcos to build and manage business-critical infrastructures, with lower capital and operating costs. For more information about Clavister, visit www.clavister.com

Prenumerera