Clavister Q4 2017: Omsättningsrekord för både kvartal och helår

Clavisters rapport för det fjärde kvartalet 2017 uppvisade hög tillväxt. Omsättningen för både kvartalet och helåret 2017 nådde nya rekordnivåer. Det fjärde kvartalets omsättning växte med 27% och nådde 34,4 MSEK. Helårets omsättning växte med 28% och nådde den symboliska nivån 100 MSEK. 

Örnsköldsvik, Sverige, den 15 februari 2018. Clavister (Nasdaq: CLAV), en ledande leverantör av högpresterande nätverkssäkerhet, har idag publicerat sin senaste delårsrapport och rapporterar förbättrade nyckeltal, inklusive omsättning för kvartalet som ökade med 27% och nådde 34,4 MSEK. Bruttomarginalen ökade till 77% och bruttovinsten ökade med 31% jämfört med motsvarande kvartal 2016.

Avseende helåret 2017 steg Clavisters omsättning med 28% och passerade för första gången den symboliska 100 MSEK-tröskeln. Helårets bruttomarginal förbättrades med 9 procentenheter och nådde 77%, samtidigt som årets bruttovinst ökade med 45% och nådde 77,5 MSEK.  

Därutöver tecknade Clavister under det fjärde kvartalet ett finansieringsavtal uppgående till 20 M Euro med den Europeiska investeringsbanken (EIB), i syfte att skapa fortsatt tillväxt och att kontinuerligt utveckla cybersäkerhets-lösningar i världsklass.  

Fjärde kvartalet 2017 

  • Kvartalets omsättning uppgick till 34,4 (27,1) MSEK, motsvarande en organisk tillväxt med 27%, jämfört med motsvarande kvartal föregående år
  • Bruttovinsten uppgick till 26,6 (20,3) MSEK, en ökning med 31%
  • Bruttomarginalen uppgick till 77 (75)%
  • EBIT uppgick till -18,7 (-20,4) MSEK
  • Resultat efter finansnetto uppgick till -21,1 (-21,7) MSEK
  • Likvida medel vid kvartalets slut uppgick till 26,5 (75,3) MSEK. Därutöver tillkommer egna aktier med ett värde vid kvartalets utgång om 7,9 MSEK, vilket tillsammans med likvida medel ger en summa om 34,4 MSEK

Resultat per aktie uppgick till -0,73 (-0,24) SEK

För mer information om den här pressreleasen kontaktas:
Håkan Mattisson, CFO for Clavister Group
+46 (0)660-29 92 00

Denna information är sådan information som Clavister AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 05 February 2018 kl. 14.00 CET. 

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV, antalet aktieägare var per årsskiftet 6 025 stycken. Remium Nordic Holding AB är bolagets Certified Advisor.

Om oss

Clavister is a leading security provider for fixed, mobile and virtual network environments. Its award-winning solutions give enterprises, cloud service providers and telecoms operators the highest levels of protection against current and new threats, and unmatched reliability. Clavister’s performance in the security sector was recognised in 2013 with the 2012 Product Quality Leadership Award from Frost & Sullivan. The company was founded in Sweden in 1997, with its solutions available globally through its network of channel partners.Clavister is a member of Intel’s Network Builders program (networkbuilders.intel.com), a cross-industry initiative that enables telcos to build and manage business-critical infrastructures, with lower capital and operating costs. For more information about Clavister, visit www.clavister.com