Förändringar i ägande och antal aktier i Clavister

Ledande befattningshavare och styrelseledamöter ökar sitt ägande i Clavister i samband med optionsinlösen. 

Stockholm 12 januari 2016 - Clavister (CLAV) tillkännagav i dag att flera styrelseledamöter samt ledande befattningshavare, ökat sitt ägande i Clavister med totalt 521 049 aktier.

Förändringar jämfört med aktieboken per 15 december 2015 har framför allt skett genom att bolagets VD, Jim Carlsson, har ökat sitt innehav med 281 549 (mot tidigare 106.983) aktier, att styrelseledamot Peter Johansson ökat sitt innehav med 86 250 (mot tidigare 64.935*)) aktier och att styrelseledamot Peter Dahlander, genom bolag, ökat sitt innehav med netto 81 250 (mot tidigare 474.894) aktier samt att CTO, John Vestberg, har ökat sitt innehav med netto 72 000 (mot tidigare 35.250*)) aktier. Ökningen hänförs till inlösen av optioner med förfall 2015-12-31. Ovan tillkommande aktier är registrerade hos Bolagsverket per 2015-12-30 och distribuerade aktieägare tillhanda per 2016-01-08.

*) Exklusive innehav via Kapitalförsäkring

Efter inlösen av optioner enligt ovan, ökar därmed antalet registrerade aktier i Clavister från 18 003 909 aktier per 2015-12-15 till 18 537 958 aktier per 2015-12-30. Sammantaget har detta under perioden tillförts 15,3 MSEK i inlösenlikvid till Clavister.

Uppdaterat antal registrerade aktier samt utestående optionsprogram samt konvertibler finns mer att läsa här

För mer information, kontakta gärna:
Peter Dahlander, IR kontakt
46(0) 73 679 67 40
ir@clavister.com

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud" lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV och har 5 825 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor.

Taggar:

Om oss

Clavister is a leading security provider for fixed, mobile and virtual network environments. Its award-winning solutions give enterprises, cloud service providers and telecoms operators the highest levels of protection against current and new threats, and unmatched reliability. Clavister’s performance in the security sector was recognised in 2013 with the 2012 Product Quality Leadership Award from Frost & Sullivan. The company was founded in Sweden in 1997, with its solutions available globally through its network of channel partners.Clavister is a member of Intel’s Network Builders program (networkbuilders.intel.com), a cross-industry initiative that enables telcos to build and manage business-critical infrastructures, with lower capital and operating costs. For more information about Clavister, visit www.clavister.com

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar