Första tranchen av Europeiska Investeringsbankens lån om totalt 20 MEUR mottaget idag

2018-02-05, Örnsköldsvik, Sverige - Clavister, en svensk leverantör av tjänster och produkter för nätverkssäkerhet, har idag erhållit första tranchen i det låneavtal, daterat 18 december 2017, som bolaget har med Europeiska Investeringsbanken (“EIB”), se relaterade pressreleaser i samband med bolagets extra stämma 11 december samt presskonferensen med EIB den 18 december. Erhållen likvid uppgår till 10 MEUR, av lånets totala omfattning om totalt 20 MEUR. De återstående två trancherna att lyfta vid senare tillfällen uppgår till upp till 5 MEUR vardera. Lånet skall användas till att stödja Clavisters tillväxtplaner, fortsatta investeringar i innovation och produktutveckling samt driva bolagets satsning inom försäljning och ökad marknadsnärvaro.

För mer information om den här pressreleasen kontaktas:
Håkan Mattisson, CFO for Clavister Group
hakan.mattisson@clavister.com

Denna information är sådan information som Clavister AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 05 February 2018 kl. 14.00 CET. 

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV och har 6025 aktieägare. Remium Nordic Holding AB är bolagets Certified Advisor.

Om oss

Clavister is a leading security provider for fixed, mobile and virtual network environments. Its award-winning solutions give enterprises, cloud service providers and telecoms operators the highest levels of protection against current and new threats, and unmatched reliability. Clavister’s performance in the security sector was recognised in 2013 with the 2012 Product Quality Leadership Award from Frost & Sullivan. The company was founded in Sweden in 1997, with its solutions available globally through its network of channel partners.Clavister is a member of Intel’s Network Builders program (networkbuilders.intel.com), a cross-industry initiative that enables telcos to build and manage business-critical infrastructures, with lower capital and operating costs. For more information about Clavister, visit www.clavister.com

Prenumerera

Dokument & länkar