Tilldelning av teckningsoptioner

Bolagsstämman i Clavister Holding AB (publ.) beslöt vid årsstämman 2018-04-24 att vederlagsfritt emittera 700 000 teckningsoptioner till Clavister AB att fördelas mellan bolagets ledning och övrig personal och att 50 000 teckningsoptioner vederlagsfritt skall tilldelas Clavister AB för  att överåtas till bolagets styrelseordförande samt att  36 703 vederlagsfritt skall tilldelas Europeiska Investeringsbanken.

Efter att samtliga teckningsoptioner tecknats har styrelsen beslutat att tilldelning skall ske med den fördelning som angivits ovan. 

För mer information om den här pressreleasen kontaktas:
Håkan Mattisson, CFO for Clavister Group
+46 (0)660-29 92 00

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV, antalet aktieägare var per 30 april 2018 5.727 stycken. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor.

Om oss

Clavister is a leading security provider for fixed, mobile and virtual network environments. Its award-winning solutions give enterprises, cloud service providers and telecoms operators the highest levels of protection against current and new threats, and unmatched reliability. Clavister’s performance in the security sector was recognised in 2013 with the 2012 Product Quality Leadership Award from Frost & Sullivan. The company was founded in Sweden in 1997, with its solutions available globally through its network of channel partners.Clavister is a member of Intel’s Network Builders program (networkbuilders.intel.com), a cross-industry initiative that enables telcos to build and manage business-critical infrastructures, with lower capital and operating costs. For more information about Clavister, visit www.clavister.com

Prenumerera

Dokument & länkar