Valberedning för Clavister Holding AB är utsedd

Följande ledamöter har, med iakttagande av de principer som antagits av årsstämman, utsetts till valberedning för Clavister.

  • Olof Nord, (valberedningens ordförande) utsedd av Tagehus Holding AB
  • Peter Lauren
  • Jim Carlsson, utsedd av Hannu Heinonen
  • Peter Dahlander

Därutöver deltar Viktor Kovacs, Clavister Holding AB’s Styrelseordförande, i Valberedningens arbete.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det senast den 31 december 2017 via e-post till valberedning@clavister.com eller med brev till adressen:

Clavister Holding AB, Att: Valberedningen, St Eriksgatan 63, SE-112 34 Stockholm.

Årsstämman för Clavister Holding AB kommer att hållas klockan 13:00 tisdagen den 24 april 2018 på Clavisters huvudkontor på Sjögatan 6 i Örnsköldsvik.

För mer information kontakta:

Olof Nord
Valberedningens Ordförande
valberedning@clavister.com

Denna information är sådan information som Clavister AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den November 3, 2017 kl. 14.00 CET. 

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV och har 5,966 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor.

Taggar:

Om oss

Clavister is a leading security provider for fixed, mobile and virtual network environments. Its award-winning solutions give enterprises, cloud service providers and telecoms operators the highest levels of protection against current and new threats, and unmatched reliability. Clavister’s performance in the security sector was recognised in 2013 with the 2012 Product Quality Leadership Award from Frost & Sullivan. The company was founded in Sweden in 1997, with its solutions available globally through its network of channel partners.Clavister is a member of Intel’s Network Builders program (networkbuilders.intel.com), a cross-industry initiative that enables telcos to build and manage business-critical infrastructures, with lower capital and operating costs. For more information about Clavister, visit www.clavister.com

Prenumerera

Dokument & länkar