Om oss

Cleantech Inn Sweden är ett handlingskraftigt affärsstöd som tillhandahåller rätt kompetens och tjänster utefter ditt bolags behov och marknad. Vi är ett oberoende och rikstäckande affärsstöd, med ett brett kontaktnät inom såväl näringsliv, investerare som myndigheter och organisationer. Vårt uppdrag är att Accelerera Hållbar Tillväxt, d v s påskynda ditt företags utveckling. Ditt medlemsskap kostar dig inget, men vi förväntar oss ett visst mått av engagemang, att du följer den gemensamt planerade affärsutvecklingen och tar del av den utbildning, rådgivning och information vi erbjuder. När du ansöker om medlemsskap hos Cleantech Inn Sweden vill vi att du redan har bildat ett företag. Våra affärsutvecklare har lång erfarenhet och kompetens och kommer att screena och följa ditt bolag, ge dig stöd, råd och information. Vi är en kvalitetsstämpel för ditt företag. Medlemskap i Cleantech Inn Sweden innebär ett en kvalitetssäkring både för medlemsföretagen och finansiella intressenter. Våra medlemmar har startat bolag runt en hållbar cleantechinnovation med en hållbar affärsidé. De vill utvecklas till konkurrenskraftiga bolag. Deras innovation och affärsidé passar in i våra definitioner av cleantech och ett hållbart samhälle. Medlemmarna screenas kontinuerligt efter både affärs och miljömässiga kriterier. Tillsammans med råd från oss sätter de upp strategier, mål och planer som de aktivt utvecklas efter. Ingen cleantechinnovation blir till en vinnare utan ett hållbart företagande. Passar ditt bolag in, kontakta screening@cleantechinn.se Låt oss bli en genväg för din hållbara affärsutveckling.

Prenumerera

Relaterade releaser