Förstärkning till svenska landslaget i cleantech

Fler innovativa företag väljer att bli medlemmar i Cleantech Inn Sweden – och förstärker därmed det svenska cleantech-landslaget ytterligare.

Kontinuerligt screenas företag runt om i landet med stor potential att bli framtidens vinnare. De som klarar screeningen blir medlemmar och tar då del av en företagsnära och flexibel process i tre steg som hjälper företagen till en snabbare resa mot hållbar tillväxt.

För närvarande har Cleantech Inn Sweden 32 aktiva och 2 alumni-medlemmar och bara under senaste veckan har ytterligare 2 företag valt att bli medlemmar:

Sorubin Att tillföra syre till avloppsvatten genom inluftning är ett sätt att snabba på naturens egna processer för vattenrening så att de organiska materialen i vattnet kan brytas ner. För vattenreningsanläggningar är detta idag en energikrävande process.

Sorubin har tagit fram en innovativ teknologi för luftning av vatten, som bygger på en för vatten naturlig rörelse – vortexvirveln. Med Sorubins lösning blir luftning av vatten mer energieffektivt och enligt företaget själva har de ur ett EU-perspektiv potentialen att enbart hos kommunala avloppsreningsverk spara in energi motsvarande 7 kärnkraftsreaktorer eller 40 miljarder kronor per år! www.sorubin.se.

Waves4Power Energi är ingen bristvara - solen förser Jorden med 10 000 gånger så mycket energi som vi förbrukar i samhället. Det är lösningar som omvandlar den till användbar energi som saknas. En del av solenergin blir till vågor i havet, och flera försök pågår för att hitta tekniker och system som kan ta tillvara vågenergi.

Waves4Power tar nu, efter framgångsrika försök till havs, nästa steg mot kommersialisering av sin vågkraftsteknik. Med sin robusta lösning, långa erfarenhet och stort tålamod, kommer Waves4Power att kunna bidra till att visa att vågkraft spelar en viktig roll i framtidens hållbara energisystem. www.waves4power.com

– Medlemsantalet fortsätter att öka, vilket ger oss ett kvitto på att Sverige behöver en nationell aktör som samlar små innovativa företag och hjälper dem att växa, säger Helena Tillborg, projektledare på Cleantech Inn Sweden. Sverige bör ta vara på möjligheterna att bygga en ny industri med hjälp av cleantechinnovationer. Då måste vi snabba på utvecklingen hos och förbereda marknaden för de nya företag som kommer med lösningarna för att ta oss mot ett hållbarare samhälle. Det är för dessa lösningar som marknaderna kommer att växa mest framöver.

Projektledare Helena Tillborg, +46 708 10 87 48, helena.tillborg@cleantechinn.se eller
Kommunikationsansvarig Malin Malm, +46 734 22 31 65, malin.malm@cleantechinn.se

Cleantech Inn Sweden är ett nationellt projekt som finansieras av Vinnova, Innovationsbron, Region Skåne och Västra Götalandsregionen. Cleantech Inn Sweden drivs operativt av Teknopol, ett bolag med 15 års erfarenhet av systematisk affärsutveckling av teknikinnovationer. www.cleantechinn.se

Taggar:

Om oss

Cleantech Inn Sweden är ett handlingskraftigt affärsstöd som tillhandahåller rätt kompetens och tjänster utefter ditt bolags behov och marknad. Vi är ett oberoende och rikstäckande affärsstöd, med ett brett kontaktnät inom såväl näringsliv, investerare som myndigheter och organisationer. Vårt uppdrag är att Accelerera Hållbar Tillväxt, d v s påskynda ditt företags utveckling. Ditt medlemsskap kostar dig inget, men vi förväntar oss ett visst mått av engagemang, att du följer den gemensamt planerade affärsutvecklingen och tar del av den utbildning, rådgivning och information vi erbjuder. När du ansöker om medlemsskap hos Cleantech Inn Sweden vill vi att du redan har bildat ett företag. Våra affärsutvecklare har lång erfarenhet och kompetens och kommer att screena och följa ditt bolag, ge dig stöd, råd och information. Vi är en kvalitetsstämpel för ditt företag. Medlemskap i Cleantech Inn Sweden innebär ett en kvalitetssäkring både för medlemsföretagen och finansiella intressenter. Våra medlemmar har startat bolag runt en hållbar cleantechinnovation med en hållbar affärsidé. De vill utvecklas till konkurrenskraftiga bolag. Deras innovation och affärsidé passar in i våra definitioner av cleantech och ett hållbart samhälle. Medlemmarna screenas kontinuerligt efter både affärs och miljömässiga kriterier. Tillsammans med råd från oss sätter de upp strategier, mål och planer som de aktivt utvecklas efter. Ingen cleantechinnovation blir till en vinnare utan ett hållbart företagande. Passar ditt bolag in, kontakta screening@cleantechinn.se Låt oss bli en genväg för din hållbara affärsutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar