Global Sun Engineering till Cleantech Inn Sweden

Med utgångspunkten att sänka produktionskostnaden per levererad kWh har Global Sun Engineering (www.gsesweden.com) i Luleå utvecklat en solfångare som genererar el och värme från koncentrerat solljus.

Belysning med koncentrerat solljus ger ett effektivare utnyttjande av solcellerna jämfört med traditionella solcellspaneler. Det tillgängliga solljuset utnyttjas samtidigt optimalt från morgon till kväll genom att ett egenutvecklat och patentskyddat styrsystem ser till att solfångaren följer solen både i höjd- och sidled. Tack vare samtidig generering av el och värme höjs också verkningsgraden och materialutnyttjandet i solfångaren jämfört med traditionella lösningar. För att underlätta och effektivisera tillverkning, logistik och installation är hela solfångaren byggd i moduler och levereras i platta paket.

– Att omvandla solenergi till el, värme eller kyla kommer att vara en viktig del i arbetet att utveckla ett hållbart samhälle och Global Sun Engineering har haft som målsättning att ta fram den mest effektiva tekniken för detta, säger Tomas Wadström, affärsutvecklare på Cleantech Inn Sweden.

Global Sun Engineering är det senaste innovationsdrivna miljöteknikbolaget som ansluts till Cleantech Inn Sweden efter en process där bolagets affärsplan screenats tillsammans med en bedömning av lösningens långsiktiga hållbarhetsaspekter. För närvarande har Cleantech Inn Sweden 50 aktiva medlemsbolag.

För mer information, kontakta:

Mikael Molin, kommunikationsansvarig Cleantech Inn Sweden
070-257 4472, mikael.molin@cleantechinn.se

Cleantech Inn Sweden är den nationella satsningen för att kommersialisera cleantech-innovationer till effektiva affärer i nya och etablerade företag. Våra medlemsföretag är noga utvalda och screenade enligt såväl affärs- som miljömässiga kriterier. Vår samlade kompetens, tillsammans med ett brett kontaktnät och kreativa metoder, är ett effektivt stöd för att realisera hållbara innovationer till konkurrenskraftiga bolag. Cleantech Inn Sweden är ett projekt inom Innovationsbron AB och finansieras av Vinnova, Tillväxtverket, Region Skåne och Västra Götalandsregionen.
www.cleantechinn.se

Taggar:

Om oss

Cleantech Inn Sweden är ett handlingskraftigt affärsstöd som tillhandahåller rätt kompetens och tjänster utefter ditt bolags behov och marknad. Vi är ett oberoende och rikstäckande affärsstöd, med ett brett kontaktnät inom såväl näringsliv, investerare som myndigheter och organisationer. Vårt uppdrag är att Accelerera Hållbar Tillväxt, d v s påskynda ditt företags utveckling. Ditt medlemsskap kostar dig inget, men vi förväntar oss ett visst mått av engagemang, att du följer den gemensamt planerade affärsutvecklingen och tar del av den utbildning, rådgivning och information vi erbjuder. När du ansöker om medlemsskap hos Cleantech Inn Sweden vill vi att du redan har bildat ett företag. Våra affärsutvecklare har lång erfarenhet och kompetens och kommer att screena och följa ditt bolag, ge dig stöd, råd och information. Vi är en kvalitetsstämpel för ditt företag. Medlemskap i Cleantech Inn Sweden innebär ett en kvalitetssäkring både för medlemsföretagen och finansiella intressenter. Våra medlemmar har startat bolag runt en hållbar cleantechinnovation med en hållbar affärsidé. De vill utvecklas till konkurrenskraftiga bolag. Deras innovation och affärsidé passar in i våra definitioner av cleantech och ett hållbart samhälle. Medlemmarna screenas kontinuerligt efter både affärs och miljömässiga kriterier. Tillsammans med råd från oss sätter de upp strategier, mål och planer som de aktivt utvecklas efter. Ingen cleantechinnovation blir till en vinnare utan ett hållbart företagande. Passar ditt bolag in, kontakta screening@cleantechinn.se Låt oss bli en genväg för din hållbara affärsutveckling.

Dokument & länkar