Paxymer AB ansluter sig till Cleantech Inn Sweden

Flamskydd i plaster räddar liv, men dagens halogenbaserade lösningar utgör ett allvarligt hot mot vår miljö och hälsa. Paxymer AB löser problemet och erbjuder ett effektivt, halogenfritt, flamskydd med kontrollerat brandförlopp.

Paxymer AB erbjuder en lösning som är fri från långlivade ämnen som ackumuleras eller sprids i kretsloppet. Plastens brandbeteende förändras helt; dropp elimineras, rök och värmeutveckling minskas kraftigt, samtidigt som röken är fri från toxiska gaser. Flamskyddet Paxymer®ligger idag i framkant av lagstiftningen och möter den nya generation av brandstandarder och miljöstandarder där man testar hela brandförloppet. Dessutom är materialet till skillnad från existerande lösningar återvinningsbart. Paxymer®säljs direkt till plasttillverkare som en tillsats (så kallad master batch) och påverkar inte produktionsprocessen eller plastdetaljens mekaniska egenskaper.

– Paxymer AB tar sig an grundproblemet med potentiellt hälsofarliga kemikalier i kretsloppet och passar väl in i de lösningar som behövs för att nå ett hållbart samhälle, säger Tomas Wadström affärsutvecklare på Cleantech Inn Sweden.

Halogener som brom och klor har länge använts för att ge plaster flamskyddande egenskaper. Halogenerna frigörs dock och sprids vid brand, produktion och återvinning. De bryts inte ned utan ackumuleras i kretsloppet. Ämnena är cancerogena och har hormonstörande egenskaper som kan få svåra konsekvenser för människor, djur och grödor.

Paxymer AB är ett avknoppat systerbolag till PP-Polymer, specialister på polymerkemi med nästan trettio års erfarenhet av grön produktutveckling. Efter en undersökning för tio år sedan på uppdrag av Myndigheten för samhällskydd och beredskap, dåvarande Räddningsverket, utvecklade PP-Polymer flamskyddet Paxymer®som sedan 2009 tillverkas och marknadsförs av Paxymer AB.

För mer information, kontakta:

Mikael Molin, kommunikationsansvarig Cleantech Inn Sweden
070-257 4472, mikael.molin@cleantechinn.se

Amit Paul, VD Paxymer AB
08- 44 55 302, amit.paul@paxymer.se

Cleantech Inn Sweden är en nationell satsning för att kommersialisera cleantech-innovationer till effektiva affärer i nya och etablerade företag. Våra medlemsföretag är noga utvalda och screenade enligt såväl affärs- som miljömässiga kriterier. Vår samlade kompetens, tillsammans med ett brett kontaktnät och kreativa metoder, är ett effektivt stöd för att realisera hållbara innovationer till konkurrenskraftiga bolag. Cleantech Inn Sweden är ett projekt som drivs av Teknopol AB och finansieras av Vinnova, Tillväxtverket, Region Skåne och Västra Götalandsregionen.
www.cleantechinn.se

Om oss

Cleantech Inn Sweden är ett handlingskraftigt affärsstöd som tillhandahåller rätt kompetens och tjänster utefter ditt bolags behov och marknad. Vi är ett oberoende och rikstäckande affärsstöd, med ett brett kontaktnät inom såväl näringsliv, investerare som myndigheter och organisationer. Vårt uppdrag är att Accelerera Hållbar Tillväxt, d v s påskynda ditt företags utveckling. Ditt medlemsskap kostar dig inget, men vi förväntar oss ett visst mått av engagemang, att du följer den gemensamt planerade affärsutvecklingen och tar del av den utbildning, rådgivning och information vi erbjuder. När du ansöker om medlemsskap hos Cleantech Inn Sweden vill vi att du redan har bildat ett företag. Våra affärsutvecklare har lång erfarenhet och kompetens och kommer att screena och följa ditt bolag, ge dig stöd, råd och information. Vi är en kvalitetsstämpel för ditt företag. Medlemskap i Cleantech Inn Sweden innebär ett en kvalitetssäkring både för medlemsföretagen och finansiella intressenter. Våra medlemmar har startat bolag runt en hållbar cleantechinnovation med en hållbar affärsidé. De vill utvecklas till konkurrenskraftiga bolag. Deras innovation och affärsidé passar in i våra definitioner av cleantech och ett hållbart samhälle. Medlemmarna screenas kontinuerligt efter både affärs och miljömässiga kriterier. Tillsammans med råd från oss sätter de upp strategier, mål och planer som de aktivt utvecklas efter. Ingen cleantechinnovation blir till en vinnare utan ett hållbart företagande. Passar ditt bolag in, kontakta screening@cleantechinn.se Låt oss bli en genväg för din hållbara affärsutveckling.

Dokument & länkar