Välkommen till Innovationsforum – ett match-making event för att kommersialisera framtidens hållbara energilösningar – redan idag

E.ON Sverige och Cleantech Inn Sweden driver ett unikt samarbete som syftar till att påskynda kommersialiseringen av innovationer för morgondagens energisystem. Hittills har ett företag inom vågkraft, Ocean Harvesting Technology, http://oceanharvesting.com, fått finansiering i form av dels direkta medel dels tillgång till marin expertis från E.ON. Ytterligare två företag står på tur för att skriva avtal med E.ON.

 

Nu letar vi efter fler hållbara idéer att realisera, på ett gemensamt Innovationsforum, ett match-making evenemang för hugade innovationsföretag på Öresundsverket, Malmö, onsdagen den 27 april.

Program för dagen:

12.15 Registrering

13.00 Cleantech Inn Sweden hälsar välkomna (projektledare Helena Tillborg)

13.10 E.ONs koncernledning presenterar framtidens utmaningar (Karin Jarl-Månsson, VD E.ON Värme)

13.20 Minimässa och mingel. Representanter för E.ONs koncernledning och olika affärsområden samt Cleantech Inn Sweden finns tillgängliga, liksom de övriga deltagande företagen, för samtal och intervjuer.

På Öresundsverket kommer 16 tillväxtföretag, verksamma inom områden som biogas, fjärrvärmesystem, våg- och vind- och solkraft, energibesparing, styr- och reglersystem, samt laddningssystem för elfordon att presentera sina produkter, tjänster och idéer.

Med anledning av ovanstående bjuds media härmed in att delta:

Vad: Match-making event för tillväxtbolag, Cleantech Inn Sweden och E.ON

Var: Energy Center, Öresundsverket, Flintrännegatan 19A, Malmö

När: Onsdagen den 27 april kl 12-15

Anmälan: Till Malin Malm, malin.malm@cleantechinn.se eller 0734-22 31 65

För ytterligare information om samarbetet vänligen kontakta: Göran Tillberg, chef för Innovation and Environment på E.ON Sverige, 0705-59 23 09 eller
Helena Tillborg, projektledare Cleantech Inn Sweden, 0708-10 87 48

FAKTA om Cleantech Inn Sweden och E.ON

Cleantech Inn Sweden är ett oberoende rikstäckande affärsstöd som coachar nya och etablerade företag med cleantechinnovationer. Vår kompetens och vårt breda kontaktnät, tillsammans med kreativa metoder, ger ett effektivt stöd för att realisera medlemmarnas hållbara innovationer till konkurrenskraftiga bolag. I interaktion med näringsliv, investerare, myndigheter och organisationer påskyndar vi utvecklingen mot en hållbar framtid.

Cleantech Inn Sweden finansieras av Vinnova, Innovationsbron, Region Skåne och Västra Götalandsregionen och drivs operativt av Teknopol, ett bolag med 15 års erfarenhet av systematisk affärsutveckling av teknikinnovationer. Läs mer på www.cleantechinn.se

E.ON är ett av världen största energiföretag med etableringar i Europa. USA och Ryssland. E.ON Nordic ansvarar för E.ONs nordiska energimarknad och har som målsättning att erbjuda energilösningar som avsevärt förbättrar energisystemet och utvecklar konkurrensen lokalt, regionalt och globalt under parollen cleaner & better energy. E.ON Nordic har cirka en miljon kunder och 5500 medarbetare. Omsättningen 2010 uppgick till cirka 43 MSEK. Läs mer på www.eon.se

Projektledare Helena Tillborg, 46 708 10 87 48, helena.tillborg@cleantechinn.se eller
Kommunikationsansvarig Malin Malm, 46 734 22 31 65, malin.malm@cleantechinn.se

Cleantech Inn Sweden är ett nationellt projekt som finansieras av Vinnova, Innovationsbron, Region Skåne och Västra Götalandsregionen. Cleantech Inn Sweden drivs operativt av Teknopol, ett bolag med 15 års erfarenhet av systematisk affärsutveckling av teknikinnovationer. www.cleantechinn.se

Taggar:

Om oss

Cleantech Inn Sweden är ett handlingskraftigt affärsstöd som tillhandahåller rätt kompetens och tjänster utefter ditt bolags behov och marknad. Vi är ett oberoende och rikstäckande affärsstöd, med ett brett kontaktnät inom såväl näringsliv, investerare som myndigheter och organisationer. Vårt uppdrag är att Accelerera Hållbar Tillväxt, d v s påskynda ditt företags utveckling. Ditt medlemsskap kostar dig inget, men vi förväntar oss ett visst mått av engagemang, att du följer den gemensamt planerade affärsutvecklingen och tar del av den utbildning, rådgivning och information vi erbjuder. När du ansöker om medlemsskap hos Cleantech Inn Sweden vill vi att du redan har bildat ett företag. Våra affärsutvecklare har lång erfarenhet och kompetens och kommer att screena och följa ditt bolag, ge dig stöd, råd och information. Vi är en kvalitetsstämpel för ditt företag. Medlemskap i Cleantech Inn Sweden innebär ett en kvalitetssäkring både för medlemsföretagen och finansiella intressenter. Våra medlemmar har startat bolag runt en hållbar cleantechinnovation med en hållbar affärsidé. De vill utvecklas till konkurrenskraftiga bolag. Deras innovation och affärsidé passar in i våra definitioner av cleantech och ett hållbart samhälle. Medlemmarna screenas kontinuerligt efter både affärs och miljömässiga kriterier. Tillsammans med råd från oss sätter de upp strategier, mål och planer som de aktivt utvecklas efter. Ingen cleantechinnovation blir till en vinnare utan ett hållbart företagande. Passar ditt bolag in, kontakta screening@cleantechinn.se Låt oss bli en genväg för din hållbara affärsutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar