Redeye - North Chemical: Nystädat inför VD-byte

Försäljningen minskade något även under årets tredje kvartal och resultatet tyngdes dessutom av vissa tillfälliga kostnader. EBITDA sjönk från 1 MSEK i Q3-14 till minus 2 MSEK i år, medan vi hade räknat med ett nollresultat. Anders Svensson tillträder som ny VD i februari. Efter ett år med stora rationaliseringar och en strategisk översyn av produktportföljen finns goda möjligheter att vända från röda till svarta siffror. 2015 blir ett resultatmässigt bottennapp, men från och med nästa år finns goda förutsättningar att återigen visa lönsamhet. En EBIT-marginal runt 8% borde på lite sikt ligga inom räckhåll. Värderingen tyngs dock av ett högt avkastningskrav och dagens kursnivåer är i nivå med vårt motiverade värde. Läs mer i analysen nedan.

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://goo.gl/U4t35W

Detta är ett pressmeddelande från Redeye. Läs fler analyser på www.redeye.se. 

Prenumerera