Idé för att utvinna el ur varmvatten prisas som en av Sveriges hetaste innovationer

Climeon kvalar in på listan över Sveriges 33 hetaste teknikbolag 2015 med sin innovation Climeon Ocean. Climeons patenterade uppfinning gör att elektricitet kan utvinnas ur varmvatten. Listan som utser landets mest lovande teknikföretag sätts samman av Affärsvärlden och Ny Teknik.

Climeon har framgångsrikt utvecklat en patenterad teknik som gör det möjligt att billigt och enkelt producera elektricitet av överbliven spillvärme.

Climeon Ocean har en effekt på 150 kW vilket räcker till att värma upp över 100 genomsnittshus under ett år*. Tekniken i innovationen är skalbar vilket medför att den går att applicera inom en mängd olika områden och branscher.

Climeon Ocean gör det möjligt att ta till vara på spillvärme från exempelvis motorer, industrier, solvärme eller geovärme för produktion av elektricitet. Tekniken kan ersätta många TWh fossilbaserad elproduktion per år.

– Ungefär hälften av världens energi blir till restvärme. Climeon beräknar att man med hjälp av tekniken kan utvinna elektricitet ur en stor del av den värmen, säger Thomas Öström, VD Climeon.

Tekniken bygger på en patenterad process med en speciell bärarvätska som under en lågtrycksprocess omvandlar varmvatten med en temperatur på mellan 70 och 120° C till elektricitet.

– Att utses till ett av Sveriges hetaste bolag är en bekräftelse på att Climeon haft rätt fokus i utvecklingen inom förnybar energi. Redan idag bidrar förnybar energi med närmare 20 procent till den globala energiförsörjningen. Det är en växande marknad värderad till hundratals miljarder dollar, säger Thomas Öström, VD Climeon.

Innovationen är även utan statliga subventioner en investering med en relativt kort återbetalningstid. Climeon Ocean låter företagen spara både sitt eget kapital samtidigt som man minskar sin miljöpåverkan.

Viking Lines nyaste fartyg ”Viking Grace” blir det första fartyget i världen som använder Climeons innovation. Intresset för marina applikationer är stort. En Climeon Ocean modul på 150 kW kommer att generera mer än 1 miljon kWh av elektricitet per år genom att ta vara på spillvärmen från fartygsmotorena. På så vis sparar bara en modul upp till 200 ton bränsle per år. Det betyder att man minskar utsläpp av koldioxid med upp till 400 ton per år.

*Enligt Energimyndigheten drar genomsnittshuset i Sverige 12 200 kWh per år i uppvärmning.

Om 33-listan:

För åttonde året i rad utser Ny Teknik och Affärsvärlden Sveriges 33 mest lovande unga teknikbolag. Kriterierna för att få komma med på listan är att företaget är max sju år och att det är baserat på en teknisk innovation med internationell potential. Ett annat viktigt kriterium är att företaget vill förändra spelreglerna i sin bransch. Det kan också handla om att skapa en helt ny marknad.

För ytterligare information

Thomas Öström, VD Climeon

Tel: +46 70 894 9605
E-mail: thomas.ostrom@climeon.com

Prenumerera

Dokument & länkar