Avtalar om utlicensiering

Cline Scientific har ingått ett licensavtal med företaget Liv Diagnostics AB. Avtalet gäller en licens som ger Liv Diagnostics tillgång till Clines patenterade teknologi i utveckling av en helt ny cellbaserad diagnostikapplikation för metastaserande bröstcancer.

Liv Diagnostics produkt är helt unik i sitt slag och vänder sig till en marknad värd minst SEK 10 miljarder per år globalt. Licensavtalet är strukturerat på ett sätt som ger Cline mindre summor de första två åren för att denna summa sedan ökar i takt med att Livs produkt kommer närmare lansering. Vid försäljning eller efter lansering av Livs produkt växlas avtalet upp till ett normalt licensavtal enligt för branschen accepterade nivåer. En framgångsrik utveckling och lansering av denna produkt inom några år har potential att ge mycket stora licensintäkter för Cline. Liv Diagnostics diskuterar i dagsläget samarbete med flera större globala aktörer för slutförandet av sin produktutveckling, kliniska tester och marknadslansering.

Detta licensavtal är mycket viktigt för Liv’s fortsatta kommersiella utveckling eftersom det ger oss tillgång till patenterad teknologi. Med avtalet på plats kan vi fortsätta arbetet med fokus på vår produkt- och affärsutveckling. Nästa steg för bolaget är mycket spännande eftersom vi närmar oss produkttester i samarbete med ledande kliniker inom området och vi diskuterar redan olika former av partnerskap med större aktörer. ” – säger Anders Osberg, styrelseledamot Liv Diagnostics AB

Detta licensavtal visar att vår valda strategi där initial produktförsäljning leder till licensavtal och intäkter fungerar och markerar en viktig milstolpe i vårt samarbete med Liv Diagnostics AB. Vi kommer fortsätta att arbeta nära Liv och bidra till utvecklingen av en ny diagnostikprodukt. Samarbetet med Liv ger oss löpande inkomster från produktförsäljning och även på sikt licensintäkter från en produkt som kommer att fylla ett stort behov och har en mångmiljardmarknad. Vi ser en mycket stor potential i denna produkt som har möjlighet att skapa stora kassaflöden för Cline.” - säger Patrik Sundh, VD Cline Scientific

Kort om Liv Diagnostics AB
Liv Diagnostics utvecklar en produkt för klinisk diagnostik av tumörer, i dagsläget med fokus på bröstcancer. Bröstcancer drabbar ca 10 000 personer i Sverige årligen, och strax under 2 miljoner personer globalt. Produkten skall analysera beteendet hos levande celler från patientbiopsier till skillnad från nuvarande metoder. Den nya produkten skall kunna mäta och fastställa hur benägen en patients unika tumör är att sprida sig och bilda dottertumörer, så kallade metastaser. Produkten skall därmed ge vården bättre beslutsunderlag för hur patienter skall behandlas optimalt. Produkten har även potential att kunna användas som ”Companion Diagnostics”, ett förfarande som efterfrågas mer av läkemedelsverk och läkemedelsföretag, där man matchar diagnostiska produkter med godkännande och användning av specifika läkemedel. Mer info finns i detta filmklipp https://youtu.be/_nwzOQnBVQA?t=8m17s samt på www.livdiagnostics.se

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science. Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål. Mer info om Clines verksamhet finns i detta filmklipp: https://www.youtube.com/watch?v=_nwzOQnBVQA&t=2s

För frågor om Cline Scientific och deras produkter, vänligen kontakta:
Patrik Sundh, VD
E-post: patrik.sundh@clinescientific.com
Telefon: 0703-585 088

För frågor om Liv Diagnostics och deras produkter, vänligen kontakta:
Johan Bjurquist, VD
E-post: johan.bjurquist@livdiagnostics.se
Telefon: 0737-471990

Cline Scientific AB                                                                                       Telefon: 031-387 55 55
Carl Skottsbergs gata 22 B                                                                             E-post: info@clinescientific.com
413 19 GÖTEBORG                                                                                       Hemsida: www.clinescientific.com

Denna information är sådan information som Cline Scientific AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2018. 

Om oss

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science. Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.

Prenumerera

Dokument & länkar