Chalmers ökar åter igen innehavet i Cline Scientific AB

Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola har köpt ytterligare 94 000 aktier i Cline Scientific AB. 

Stiftelsen är en långsiktig ägare i noterade bolag som har sitt ursprung från Chalmers Tekniska Högskola. Stiftelsen gick in som delägare i Cline Scientific under 2016 och blev då den 4e största ägaren med totalt ca 3,6% av kapitalet. Nu efter förvärv av ytterligare aktier ökar Stiftelsen sitt ägande till totalt ca 4,8% av bolaget. 

Cline Scientific AB  

Carl Skottsbergs gata 22 B
413 19  GÖTEBORG

Telefon: 031-387 55 55 
E-post: info@clinescientific.com 
Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific AB är ett bolag som med nanoteknik möjliggör för forskare att utveckla metoder för både att med stamceller skapa "reservdelar" till människokroppen och att studera cancerceller med högre precision. Med hjälp av Cline Scientifics patenterade Nanoytor och Nanogradienter kan forskarna lokalisera på vilket underlag som stamceller har en kontrollerad tillväxt eller exakt hur cancerceller påverkas av läkemedel. Bolaget har flertalet betalande kunder i form av forskare och forskningsprojekt runt om i världen.

Taggar:

Om oss

Bolaget utvecklar, marknadsför och säljer förbrukningsvaror i form av små ytor baserade på unika nanogradienter och nanoytor designade för användning inom utveckling och produktion av stamcellsterapier och cancerdiagnostik.

Prenumerera

Dokument & länkar