Cline Scientifics emission tecknades till 75,3 procent

Den företrädesemission som Cline Scientific AB genomfört under perioden 13 mars – 28 mars 2018 tecknades till 75,3 procent, varav 37 procent tecknades med stöd av teckningsrätter. Emissionen tillför bolaget 6,1 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas till 0,5 MSEK. Avräkningsnotor till de som tecknat utan företräde kommer att sändas ut under kommande vecka.

Emissionen genomfördes i syfte att få resurser för att kunna fortsätta utveckla verksamheten genom affärsutveckling och marknadsföring av nanoteknologin som ligger till grund för framtagande av stamcellsterapier och cellbaserad cancerdiagnostik.

”Emissionslikviden ger Cline möjligheter att fortsätta expandera verksamheten via mer försäljning och fler strategiska samarbeten med intressanta partners under det kommande året,” säger Patrik Sundh, VD i Cline Scientific AB. ”Vi står nu inför en flytt av verksamheten till AstraZenicas BioVentureHub i Mölndal, vilket kommer att innebära ett lyft för bolaget då vi får ta del av det stora bolagets labb-utrustning och kommer in i en positiv forskarmiljö.”

Genom emissionen ökar antalet aktier med 941 112 stycken till 8 441 112 aktier. Efter registrering hos Bolagsverket som beräknas ske i slutet av april 2018 har aktiekapitalet ökat med 94 111,20 SEK till 844 111,20 SEK.

Denna information är sådan information som Cline Scientific AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2018.

För frågor om Cline Scientific och deras produkter, vänligen kontakta:
Patrik Sundh, VD

E-post: patrik.sundh@clinescientific.com 
Telefon: 0703-585 088

Kort om Cline Scientific
Cline Scientific AB är ett bolag som med nanoteknik möjliggör för forskare att utveckla metoder för att via stamcellsodling skapa "reservdelar" till människokroppen. Med hjälp av Cline Scientifics patenterade Nanoytor och Nanogradienter kan forskarna lokalisera på vilket underlag som stamceller har en kontrollerad tillväxt. Bolaget har redan ett flertal betalande kunder i form av forskare och forskningsprojekt runt om i världen. 

Cline Scientific AB (publ)                                     Telefon: 031-387 55 55
Carl Skottsbergs gata 22 B                                     E-post: info@clinescientific.com 
413 19  GÖTEBORG                                              Hemsida: www.clinescientific.com

Om oss

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science. Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.

Prenumerera

Dokument & länkar