Flyttar verksamheten till Mölndal

Cline har beslutat att flytta sin verksamhet till AstraZenecas BioVenture Hub i Mölndal där produktion och vidareutveckling kommer att ske. Bolagets kommersiella verksamhet kommer att ligga i nära anslutning till Bioventure Hub på Argongatan 2c.

Avtal har slutits med AstraZeneca som avser labb inne på BioVenture Hub, där Cline kommer att hyra moderna och ändamålsenliga labb för produktion och vidareutveckling av produkter baserade på Clines patenterade nanoteknologi. Cline har sedan tidigare tillgång till ett modernt och topputrustat cellodlingslab inom BioVenture Hub.

Flytten är ett naturligt nästa steg i Clines utveckling och innebär att vi får mer utrymme att växa och möjliggör ett närmare samarbete med både Astra Zeneca och ett antal mindre företag som huserar i AZ BioVentureHub. Med dessa nya lokaler och den utrustning som finns tillgängligt är vi bättre rustade för att möta de kundkrav och efterfrågan vi de senaste åren har mött för att förverkliga vår tillväxtplan”. - Patrik Sundh, VD Cline Scientific

Följ oss även löpande på Facebook och Twitter

Cline Scientific AB  

Carl Skottsbergs gata 22 B
413 19  GÖTEBORG
Telefon: 031-387 55 55 
E-post: info@clinescientific.com 
Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science.

Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.

Taggar:

Om oss

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science. Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.

Prenumerera

Dokument & länkar