Förslag till styrelse

Aktieägare föreslår att styrelsen för tiden fram till nästa bolagsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av de nuvarande ordinarie styrelseledamöterna: Ann-Christine Hvittfeldt (ordförande), Helena Herlogsson och Patrik Sundh samt nyval av Christopher Steele. Arne Ferstad och Clas Bolander har avböjt omval. Motivet till detta är att båda ledamöternas ordinarie arbetssituation inte möjliggör den tid som krävs för styrelsearbetet i Cline Scientific AB.

Mer information om Christopher Steele
Chris Steele, född 1982, är Amerikan och bosatt i Sverige sedan 10 år. Han har ekonomiexamen från Indiana University och en Mastersexamen från Göteborgs Universitet inom Intellectual Capital management (affärsskapande och entreprenörskap). Hans tidigare befattningar har varit inom affärsutveckling och sälj på flera unga tillväxtbolag som byggt sin verksamhet på innovativa produkter och tjänster, bl.a Klarna, Heliospectra och Luxbright.

På Heliospectra hade Chris positionen som COO och var med och tog bolaget från en tidig produktutvecklande fas till att bli världsledande inom sitt segment och ett av Sveriges snabbast växande bolag. Chris fokuserade på att bygga en internationell säljorganisation och göra bolaget kommersiellt framgångsrikt. Idag är Chris Head of Commercial Operations på Luxbright, ett bolag som utvecklar en innovation inom röntgenindustrin baserat på nanoteknologi. Övriga engagemang: Ägare och ordförande i Flicker Effect AB. Styrelsesuppleant i Swideas. Aktieägande i Cline: 6.500st B-aktier

Cline Scientific AB  

Carl Skottsbergs gata 22 B
413 19  GÖTEBORG

Telefon: 031-387 55 55 
E-post: info@clinescientific.com 
Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science.

Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.

Om oss

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science. Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.

Prenumerera

Dokument & länkar