Månadsbrev Cline Scientific – Tema Stamceller

Bästa Aktieägare,

I detta månadsbrev tar vi upp ett hett ämne och ett av Cline Scientifics huvudsakliga fokusområden, Stamceller.

Stamcellen – En komponent i framtidens bot

En stamcell är en cell som både kan skapa exakta kopior av sig själv men som också kan utvecklas till olika specialiserade, funktionella, celler i kroppen som exempelvis hjärtmuskelceller, blodceller, nervceller eller betaceller i bukspottskörteln som producerar insulin. Det finns potential att bota svåra sjukdomar genom att byta ut skadade celler i organ till nya celler producerade från stamceller. Processen att omvandla stamceller till funktionella celler är mycket svår att kontrollera fullt ut. För att möjliggöra tillverkning av celler som senare skall användas i terapier ställs det mycket höga krav på hur utvecklingen av stamcellerna styrs. Clines verktyg kan användas för att styra cellfunktioner med hög precision och därmed bli en del i utvecklingen mot att kunna bota svåra sjukdomar.

VD-ord

”Stamcellsmarknaden är fortsatt het och forskningen inom området blomstrar. Det är dock en bit kvar tills fungerande stamcellsterapier når ända fram till patientnytta då aktörerna som arbetar med stamcellsterapier är kvar i utvecklingsstadiet. Detta är intressant för Cline som inriktar sig på att erbjuda forskare och företag ett verktyg som skall hjälpa dem att bättre kunna styra precisionen i stamcellsframställningen. Vår förhoppning är att bli en del av nästa steg i utvecklingen, nämligen storskalig produktion av celler för att bota allvarliga sjukdomar. Att kunna använda samma teknologi i både forskning-och utvecklingsarbetet och senare i produktionen är en unik möjlighet och har hittills inte varit möjligt. Detta kommer snabba på utvecklingen av nya botemedel, skära ned totalkostnaden för nya terapier avsevärt och det kommer att göra det möjligt för många mindre företag att själva producera innovativa mediciner mot mycket allvarliga, hittills obotliga sjukdomar. Detta är vad vi siktar på att möjliggöra med Clines teknologi och produkter!

Vi ser naturligtvis att den stora potentialen för Cline teknologi finns inom produktion av celler för terapi där teknologin kan användas i stora volymer på global basis. Dock ser vi det som nödvändigt att initialt skapa en användarbas inom forskning eftersom nya teknologier inom Life Science området sällan eller aldrig börjar användas direkt in i produktion eller rutinanvändning utan att det finns någon form av dokumenterad acceptans från fler än ett håll för en sådan teknologi. Därför siktar Cline på olika forskarsegment för att skapa dessa referenser. Forskning sker ju som bekant dels inom akademin, men också inom industrin vilket innebär att vi kan söka vägar till referenskunder inom forskarsegmentet samtidigt som vi hittar vägar till produktions- och rutinapplikationer.”

Plan för marknadsföring av vetenskapligt arbete

Cline har under hösten satt upp en plan för att kommunicera resultat av vetenskapliga arbeten där kunder använder sig av Clines produkter och teknologi. I vetenskapliga sammanhang anses det viktigt att forskare uppnår värdefulla resultat med en ny teknologi innan många andra forskare är villiga att anamma den fullt ut. Clines plan är därför att samarbeta i kommunikationsplanen tillsammans med referenskunder som uppnått nya resultat och själva är redo att presentera sitt arbete. Detta för att snabbare sprida vetskapen om Clines teknologi och hur nya kunder har nytta av den.

Under 2017 är hittills två mycket intressanta vetenskapliga möten identifierade och inbokade. Ett i Basel, Schweiz, under februari och ett i München, Tyskland i oktober.

Stamcellsforskning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

I slutet av februari 2017 hålls en vetenskaplig konferens i Basel som handlar om stamcellsforskning inriktat på nya teknologier, cellbaserade sjukdomsmodeller och vävnadsframställning. Dessa tre inriktningar inom stamcellsforskning finns representerade i ett och samma projekt som en av Clines kunder arbetar med på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Projektet handlar om hur stamceller kan användas för att återskapa brosk och studera sjukdomar relaterade till leder. Clines teknologi används här för att se hur gradvisa förändringar av mängden viktiga biomolekyler påverkar stamcellernas utveckling till brosk. Clines produkt visade sig vara ett avgörande verktyg för att återskapa den miljö i kroppen som behövs för att stamcellerna i denna studie skulle bilda ett förstadium till brosk.

Clines ytor har möjliggjort en ökad förståelse för funktionen av ett protein som är involverat i sjukdomen Artros. Med ytorna i kombination med vår stamcellsmodell kan vi screena för behandling mot sjukdomen. Liknande tillvägagångssätt kan användas för en mängd sjukdomar, där ibland Alzheimers, som vi också studerat.” – Assistant Professor, PhD Stina Simonsson, Sahlgrenska Universitessjukhuset.

I dagarna har en ansökan om att få presentera arbetet skickats till konferensen i Basel. Arbetet som Clines referenskund utför stämmer väl med ämnet varför vi tror att det är ett bra tillfälle att marknadsföra Cline. Konferensen är relativt stor och hålls i ett geografiskt område med många närvarande stora läkemedelsföretag.

Patent i USA

Tidigare i november meddelade amerikanska patentverket (USPTO) att de ämnar bevilja Clines patentansökan för tillverkning av gradientytor. Detta är en mycket viktig milstolpe för att stärka bolagets etablering på USA-marknaden.  Cline har som huvudstrategi att patentskydda nya produkter och teknologi vilket är ett vanligt förfarande inom Life Science branschen. Relativt långa utvecklingscykler och säljcykler inom vår bransch gör att patentskydd avsevärt ökar möjligheterna till god avkastning på investerat kapital.

Det är mycket spännande att arbeta med innovativa produkter för stamcellsforskning, en bransch i stor förändring och global potential. Vårt arbete fortskrider enligt plan och vi ser fram emot att meddela fler nyheter på ämnet framöver. 

Cline Scientific AB  

Carl Skottsbergs gata 22 B
413 19  GÖTEBORG

Telefon: 031-387 55 55 
E-post: info@clinescientific.com 
Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific AB är ett bolag som med nanoteknik möjliggör för forskare att utveckla metoder för både att med stamceller skapa "reservdelar" till människokroppen och att studera cancerceller med högre precision. Med hjälp av Cline Scientifics patenterade Nanoytor och Nanogradienter kan forskarna lokalisera på vilket underlag som stamceller har en kontrollerad tillväxt eller exakt hur cancerceller påverkas av läkemedel. Bolaget har flertalet betalande kunder i form av forskare och forskningsprojekt runt om i världen.

Om oss

Bolaget utvecklar, marknadsför och säljer förbrukningsvaror i form av små ytor baserade på unika nanogradienter och nanoytor designade för användning inom utveckling och produktion av stamcellsterapier och cancerdiagnostik.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Clines ytor har möjliggjort en ökad förståelse för funktionen av ett protein som är involverat i sjukdomen Artros. Med ytorna i kombination med vår stamcellsmodell kan vi screena för behandling mot sjukdomen. Liknande tillvägagångssätt kan användas för en mängd sjukdomar, där ibland Alzheimers, som vi också studerat
Phd Stina Simonsson