Månadsbrev för januari

Kära aktieägare. Vi tackar er som varit med oss under 2017 och önskar er alla en god start på 2018. Sammanfattningsvis har 2017 varit ett mycket framgångsrikt år där Cline har säkrat patent på flera stora strategiska marknader för att skydda teknologin och möjliggöra skalbara licensaffärer. Vi har ett händelserikt år framför oss med siktet inställt på flera ambitiösa mål inom våra affärsområden.

Vi har under 2017 sett en mycket god utveckling hos vår kund och samarbetspartner Liv Diagnostics som jobbar målinriktat för att skapa en banbrytande produkt inom cancerdiagnostik med hjälp av Clines teknologi. Denna utveckling hoppas vi når nya höjder under det kommande året då Liv Diagnostics växer och ökar takten på sitt arbete. Liv står i begrepp att påbörja tester med kliniskt material i samarbete med utvalda kliniker och söker aktivt efter en kommersiell global partner. Vi kommer att löpande informera mer om Liv Diagnostics verksamhet och framsteg.

Clines mål är att skapa liknande förutsättningar för teknologin även inom utvecklandet av stamcellsterapier. Inom detta området har vi sedan en tid fokuserat mer på strategiska samarbeten inom forskning och industri för att ge Cline ytterligare möjligheter för attraktiva affärer. Läs mer om detta nedan.

Marknad

Erhåller order från Liv Diagnostics AB på 700 000 SEK

"Clines nanoteknologi erbjuder möjligheter för oss att utveckla verktyg för avancerad cancerdiagnostik på ett sätt som inte varit möjligt med konventionell teknologi", säger Johan Bjurquist, VD Liv Diagnostics. https://www.aktietorget.se/nyheter/nyheter/?id=41955&publisher=-1

Strategiska samarbeten

Cline Scientific har ingått ett samarbete med stamcellsforskaren Stina Simonsson på Sahlgrenska Universitetssjukhus. Samarbetet syftar till att visa på styrkan av bolagets unika nanogradient-ytor samt etablera en helt ny metod för kontrollerad styrning av iPS-stamceller till humana broskceller. https://www.aktietorget.se/nyheter/nyheter/?id=42513&publisher=-1

Flertalet strategiska samarbeten inom stamcellsterapi och stamcellsforskning med forskare och företag ligger i planen för 2018.

Guldnanopartiklar

Två bolag har begärt in prover på guldnanopartiklar från Cline för preliminära tester. Guldpartiklarna skall utvärderas som komponenter i produkter för humandiagnostik och industriella sensorer. Det sistnämnda ligger inte inom Clines fokusområden, men skulle en attraktiv affär bli aktuell så kommer värdet av affären att granskas.

Ekonomi

Lån från storägare – säkrar likviditet för 2018

Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola finansierar ett av sina innehav, Cline Scientific, med ett förmånligt lån på 3 MSEK. Lånet garanteras av två andra storägare, Niklas Holmquist (via MKD Group AB) samt Patrik Sundh (via Rebiella AB). https://www.aktietorget.se/nyheter/nyheter/?id=42164&publisher=-1

Bokslutskommuniké

Planerad publicering av bokslutskommunike sker 2018-02-23

Övriga händelser och kommande aktiviteter

  • Cline deltar på Swissnordic Bio i Zürich 8e februari https://www.aktietorget.se/nyheter/nyheter/?id=42541&publisher=-1
  • Företagspresentation hölls hos Rotary Västra Frölunda. Nästa inbjudan till Rotary är 13e April (Rotary GBG City).
  • Artikel om Cline Scientific publiceras i Time to Unite – A Greater Medicon Valley, den 7e februari. Tidningen ges ut av Affärstidningen Näringsliv till läkemedelsindustrin i Sverige och Danmark.

Följ oss även löpande på Facebook och Twitter

Cline Scientific AB  

Carl Skottsbergs gata 22 B
413 19  GÖTEBORG

Telefon: 031-387 55 55 
E-post: info@clinescientific.com 
Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science.

Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.

Taggar:

Om oss

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science. Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.

Prenumerera

Dokument & länkar