Månadsbrev för Maj

I detta nyhetsbrev redovisar vi i punktform främst händelser som rör sälj- och marknadsföring. Dessutom sammanfattar vi kort övriga händelser och PM från maj månad. 

Ordrar

Cline kommenterar inte alla ordrar och kundrelationer utan väljer ibland ut några som är av speciellt intressant karaktär, t.ex. nya kunder eller projekt med stor kommersiell marknad.

  • En kund vid Uppsala Universitet lade order på nanopartiklar för klinisk forskning under slutet av april. Denna order levererades i början på maj tillsammans med ytterligare en uppföljningsorder som inkom i början på maj.
  • Tidigare kommunicerade orderförfrågningar från Hongkong har konfirmerats och levererats till kund. Ytterligare en order har inkommit från samma kund under maj månad samt förfrågningar på ytterligare orders.
  • Flera orderförfrågningar har inkommit från England, en marknad som Cline ännu bara levererat till någon gång tidigare.

Distributörer

Cline utreder kontinuerligt möjligheter till representation och partnerskap på olika marknader.

Närmast fortskrider diskussioner med två potentiella partners, en i Sydkorea och en i Schweiz. Inom en snar framtid förväntar vi oss att meddela uppdateringar på om och hur vi går vidare med någon av dessa potentiella partners.

Konferensen ELRIG – AstraZeneca i Mölndal

På AstraZeneca i Mölndal anordnades en konferens på ämnet “advanced cell based screening” av organisationen ELRIG. Mötet besöktes av företag och forskare som arbetar med cellbaserade modeller för läkemedelsforskning och utveckling. Det var ett lyckat möte med många besökare som även bjöd på en ökad kontaktyta mot AstraZeneca.

Konferensen NRW - 9th International Congress

Mötet besöktes av ett par hundra besökare och gav förhållandevis många nya kundkontakter för vår tyska partner Biotrend att arbeta vidare med. Bland dessa kontakter fanns akademiska forskare såväl som representanter från större läkemedelsbolag.

Övrigt av intresse:

Företagspresentation

VD Patrik Sundh höll en presentation på Aktiedagen i Stockholm, som anordnades av organisationen Aktiespararna. Presentationen kan ses igen via denna länk;

https://www.youtube.com/watch?v=A_szObuW-TY

Patent och IP

Vi meddelade den 8 Maj att vi erhållit godkänt patent på den japanska marknaden.

PM finns att läsa här: https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=83649

Ekonomi

Den 12e Maj publicerade vi vår kvartalsredogörelse för Q1 2017. Den finns att läsa på https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=83793

Bästa läsare,

Vi är mycket stolta över våra aktieägare och glada för Ert intresse i Cline Scientific.

Våren har varit mycket händelserik för Cline där flera viktiga milstolpar för bolagets tillväxt har uppnåtts. Vi har erhållit godkända patent på viktiga marknader, ökat vår försäljning och sålt produkter på nya marknader, utökat bolagsstyrelsen och arbetat mycket med bolagets kommande expansion. Vi ser mycket fram emot den kommande tiden i bolagets resa och hoppas att ni och nya aktieägare vill vara med på resan.

Nu tar månadsbreven ett kort sommaruppehåll och återkommer igen i augusti. PM och övrig viktig information från bolaget kommer givetvis fortsatt att publiceras löpande på Aktietorgets hemsida. Följ oss gärna även på sociala medier för löpande information:  Facebook   &   Twitter.

Har ni frågor så är ni varmt välkomna att kontakta oss direkt, mer kontaktinfo finns på www.clinescientific.com

Vi önskar er alla riktig en trevlig sommar! 

Cline Scientific AB  

Carl Skottsbergs gata 22 B
413 19  GÖTEBORG

Telefon: 031-387 55 55 
E-post: info@clinescientific.com 
Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific AB är ett bolag som med nanoteknik möjliggör för forskare att utveckla metoder för både att med stamceller skapa "reservdelar" till människokroppen och att studera cancerceller med högre precision. Med hjälp av Cline Scientifics patenterade Nanoytor och Nanogradienter kan forskarna lokalisera på vilket underlag som stamceller har en kontrollerad tillväxt eller exakt hur cancerceller påverkas av läkemedel. Bolaget har flertalet betalande kunder i form av forskare och forskningsprojekt runt om i världen.

Taggar:

Om oss

Bolaget utvecklar, marknadsför och säljer förbrukningsvaror i form av små ytor baserade på unika nanogradienter och nanoytor designade för användning inom utveckling och produktion av stamcellsterapier och cancerdiagnostik.

Prenumerera

Dokument & länkar