Månadsbrev för maj månad

I detta månadsbrev sammanfattar vi händelser och aktiviteter för Maj månad.

Marknad

Order från EMPE Diagnostics AB

EMPE Diagnostics är kund sedan tidigare och fortsätter nu att köpa guldnanopartiklar för användning i utveckling och validering av sin diagnostiska produkt. EMPE Diagnostics har ett unikt koncept där man kombinerar guldpartiklar i s.k. Lateral Flow Assays med DNA-teknik för att på mycket kort tid fastställa diagnos och behandlingsstrategi för bl.a tuberkulos. Diagnostiden går från 6 månader till 70 minuter och har stor applicerbarhet i utvecklingsländer. Mer info på www.empediagnostics.com

Leveranser till Liv Diagnostics AB

Liv Diagnostics lade en order i slutet av 2017 med ett värde på ca 700 000 SEK. (https://www.aktietorget.se/nyheter/nyheter/?id=41955&publisher=-1). Leveranser av denna order fortskrider enligt plan och sker löpande.  

Syftet med ordern är fortsatt prototyputveckling. Nuvarande utvecklingssteg pågår under 2018 och Liv Diagnostics förbereder prototyper för att kunna påbörja tester med cellprover från patient. För att genomföra det senare steget har bolaget påbörjat dialoger om samarbeten med cancerkliniker i norden. Livs strategi bygger på att ingå partnerskap med en större global aktör verksam inom Life Sceince - diagnostik och/eller läkemedel för att färdigställa en kommersiell produkt.

Vad händer på Diagnostikmarknaden?

Nyligen publicerades en studie i New England Journal of Medicince där man med hjälp av ett nytt diagnostiskt test mer noggrant kan fastställa bröstcancerpatienters behov för viss typ av behandling. Målet är att urskilja de patienter som inte gynnas av klassiska cytostatika och istället behandla på ett mer gynnsamt och skonsamt sätt. Problemet man vill lösa är att idag får patienter en för enhetlig behandling som kan leda till onödigt lidande och suboptimal effekt. Detta test baseras på en genetisk biomarkör inom bröstcancer och studien påvisar ett stort behov för individanpassad diagnostik som ligger i linje med framtidens vård. Liv Diagnostisk koncept blir i ljuset av detta mycket relevant som också syftar till att ge vården bättre insikt i patientens unika behandlingsbehov, dock inriktat på metastasering.

Mer info om studien finns här:

https://apnews.com/9f30770a3a3d42538cd3f14672cd6529/Many-breast-cancer-patients-can-skip-chemo,-big-study-finds

Vad händer på Stamcellsmarknaden?

Life Science bubblar inom området för stamcellsterapier. Flertalet händelser tyder på ökad aktivet på den globala arenan.

Japan

Japans regering har nyligen för första gången godkänt användning av IPS-stamceller för behandling av hjärtsjukdomar. Ett team under ledning av professor Yoshiki Sawa på Osaka University har utvecklat metoder för att skapa tunna vävnadsskikt av hjärtmuskelceller, differentierade från IPS-stamceller. Forskarlaget planerar nu att använda dessa skikt för att behandla och reparera hjärtmuskeln hos svårt sjuka patienter. Mer om nyheten går att läsa här: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20180516_29/

IPS-stamceller är en typ av stamceller som omprogrammerats från humana ”adulta” celler, t.ex hudceller från en vuxen individ, till att åter igen bli stamceller med förmåga att utvecklas till andra celltyper. Denna metod togs fram i Japan och ledde till ett Nobelpris i medicin år 2012. Samma typ av celler använder en av Clines kunder på Sahlgrenska i Göteborg, dock med syftet att åstadkomma utveckling till broskceller för användning inom artros och ledskador.

Danmark

NovoNordisk har meddelat att de ökar sina satsningar på cellterapier, även utanför sitt huvudområde diabetes. Novo har idag flertalet projekt inom utveckling av stamcellsterapier för svåra kroniska sjukdomar, bl.a. inom Parkinsons, hjärtsjukdomar samt ögonsjukdomar.

Dessa händelser på marknaden och inom det regulatoriska ser vi som tydliga tecken på att marknaden för stamcellsforskning och utveckling av stamcellsterapier ökar och att klimatet inom detta område blir mer och mer intressant.

Ekonomi

Cline har betalat av ett lån till Chalmers Stiftelse om 3 MSEK. Mer detaljer om lånet har publicerats tidigare i ett PM: https://www.aktietorget.se/nyheter/nyheter/?id=42164&publisher=-1

Följ oss även löpande på Facebook och Twitter samt Se filmen om Cline Scientific

Cline Scientific AB  

Carl Skottsbergs gata 22 B
413 19  GÖTEBORG

Telefon: 031-387 55 55 
E-post: info@clinescientific.com 
Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science.

Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.

Taggar:

Om oss

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science. Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.

Prenumerera

Dokument & länkar