Månadsbrev för mars månad

Bästa Aktieägare,

I detta månadsbrev berättar vi lite om vad som skett under mars månad. Det har varit en händelserik period sedan årsskiftet och vår verksamhet accelererar

Kunder & Försäljning
Nya och befintliga kunder använder Clines Nanogradienter där några användare är speciellt intressanta att nämna: 

University of Oslo
En stamcellsforskare vid Oslo Universitet har sedan en tid uppmärksammat Cline Scientific och nu slutligen lagt en testorder. De jobbar med ett större projekt som skall utveckla nya metoder för läkemedelstester, ett område som Cline tidigare identifierat som ett mycket intressant segment inom biopharma- och stamcellsprodukter. Tanken är att Clines teknologi kan bli en komponent i en sådan framtida produkt där Clines teknologi möjliggör naturligare miljöer som får stamceller att reagera mer kropps-likt på läkemedel, än vad dagens produkter kan åstadkomma.

Sahlgrenska Universitetet

Återkommande orders från en tidigare kund som mycket framgångsrikt använder Clines produkter och har valt att öka sin användning i fler projekt. Kundens projekt ökar i omfattning och vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete med en bra referenskund.

Lund

Befintlig kund som vi tidigare rapporterat har återkommit med förfrågan på nya specialanpassade nanopartiklar. Forskningen pågår inom klinisk diagnostik inom njurmedicin och är ett mycket intressant område.

Hong Kong

För första gången har intresse visats från ett universitet i Hong Kong. Den potentiella kunden är intresserad av specialanpassade nanopartiklar för forskningssyfte. Cline ägnar sig åt denna typen av kundanpassningar och har sett ett ökat intresse inom detta segment på senare tid.

Distributörer

Cline fortsätter att utvärdera möjligheter till distribution vid nya marknader där målet är att bygga upp ett säljnätverk med en blandning av distributörer och enskilda sälj-representanter på utvalda marknader. Nyligen blev Cline kontaktad av en distributör i Sydkorea. En diskussion har påbörjats och vi hoppas kunna meddela ett utfall senare i vår.

Årsstämma

Cline Scientific höll årstämma den 20e mars. Uppslutningen var bra med flertalet externa aktieägare på plats; bland annat aktieprofilen Gunnar Ek. Länk till kommunikén finns här: https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=82753

Utökad Styrelse

På stämman valdes en ny ordförande, Ann-Christine Hvittfeldt, som tar över ordförandeposten från Åke Holmquist som av privata själ valt att lämna över stafettpinnen till Ann-Christine som sedan 2 år varit ledamot i styrelsen.

Arne Ferstad valdes in som ny ledamot i styrelsen. Arne har bred erfarenhet av Life Science, från stora och små bolag och kommer bidra mycket till Clines styrelse.

”Under mina år av engagemang i life science-branschen finns ett område som jag finner verkligen fascinerande och fick jobba med i mitten av 90-talet, nämligen cellterapi. När jag i år mötte Cline Scientific AB insåg jag att det arbete de gör kommer att öka möjligheterna för användningen av stamcellsterapier. Idag finns det cirka 20 sjukdomar och tillstånd där stamcellsterapi används rutinmässigt. De är ständigt under utveckling för att bli effektivare och billigare. Cline Scientific spelar en viktig roll i denna utveckling. Jag tror att jag genom styrelsarbete kan bidra till bolagets utveckling och tillväxt, och jag är övertygad om att det finns en stor potential för nya tillämpningar för kommersialisering av projektportföljen. Cline Scientific är en innovativ organisation och drivs av engagerade människor som vill göra skillnad genom att förbättra tillståndet för att lyckas i cellterapi. Jag ser fram emot att vara en del av det här laget.” Arne Ferstad – Styrelseledamot

Mer info på hemsida och i vårt nyhetsutskick: https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=82774

Life Sciencedagen

Cline presenterade på Life Science-dagen, som hölls i Wallenbergssalen på Sahlgrenska Akademien i Göteborg. Eventet hölls av InWest Corporate Finance och FinWire och var mycket välbesökt. Vår presentation kan ses här: https://www.youtube.com/watch?v=JObVXW1CQ0k

Mässa & Marknad

Cline ställde ut med monter på ISSCR:s konferens i Basel, Schweiz i början på mars. Eventet fokuserade på kliniska applikationer av stamceller och besöktes av akademin men framförallt av det stora kluster av läkemedelsbolag som finns i Schweiz och Tyskland.   

IP & Patent
Den Japanska patentmyndigheten meddelade i mars att Clines patentansökan i Japan kommer att beviljas. Läs mer om detta i vårt PM

https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=82618

samt i en intervju från Biostock http://www.biostock.se/2017/03/cline-scientific-far-positivt-besked-om-patent-pa-annu-en-nyckelmarknad/

Ägare

Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola köper ytterligare 94 000 aktier i Cline Scientific AB. 

Stiftelsen gick in som delägare i Cline Scientific under 2016 och blev då den 4e största ägaren med totalt ca 3,6% av kapitalet. Nu efter förvärv av ytterligare aktier under mars månad ökar Stiftelsen sitt ägande till totalt ca 4,8% av bolaget.

Under samma period har VD Patrik Sundh via bolag nettoförvärvat ytterligare 14 000 aktier i Cline Scientific AB.

Bolagsbildning

Cline startar ett helägt dotterbolag i USA. Uppstarten av det dotterbolaget Cline Scientific Inc. i USA genomförs i syfte att skapa en närmare kontakt med potentiella kunder och licenstagare i landet samt i övriga Nordamerika. Själva etableringen kommer att ske successivt under 2017 och 2018. 

"Våra produkter har redan idag gott renommé runt om i forskarvärlden och våra kunder finns inom flera segment. Det kopplat till ett engagerat och passionerat team både i bolaget och i styrelsen, gör att jag ser med stor tillförsikt på kommande år och min nya roll som styrelsens ordförande" säger Ann-Christine Hvittfeldt - Styrelseordförande

Cline Scientific AB  

Carl Skottsbergs gata 22 B
413 19  GÖTEBORG

Telefon: 031-387 55 55 
E-post: info@clinescientific.com 
Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific AB är ett bolag som med nanoteknik möjliggör för forskare att utveckla metoder för både att med stamceller skapa "reservdelar" till människokroppen och att studera cancerceller med högre precision. Med hjälp av Cline Scientifics patenterade Nanoytor och Nanogradienter kan forskarna lokalisera på vilket underlag som stamceller har en kontrollerad tillväxt eller exakt hur cancerceller påverkas av läkemedel. Bolaget har flertalet betalande kunder i form av forskare och forskningsprojekt runt om i världen.

Taggar:

Om oss

Bolaget utvecklar, marknadsför och säljer förbrukningsvaror i form av små ytor baserade på unika nanogradienter och nanoytor designade för användning inom utveckling och produktion av stamcellsterapier och cancerdiagnostik.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Våra produkter har redan idag gott renommé runt om i forskarvärlden och våra kunder finns inom flera segment. Det kopplat till ett engagerat och passionerat team både i bolaget och i styrelsen, gör att jag ser med stor tillförsikt på kommande år och min nya roll som styrelsens ordförande
Ann-Christine Hvittfeldt - Styrelseordförande
Cline Scientific är en innovativ organisation och drivs av engagerade människor som vill göra skillnad genom att förbättra tillståndet för att lyckas i cellterapi. Jag ser fram emot att vara en del av det här laget
Arne Ferstad – Styrelseledamot