Marknadsmeddelande 109/18 - Sista dag för handel med BTA i Cline Scientific AB

Sista dag för handel med bolagets betalda tecknade aktie, CLINE BTA B, är den 7 maj 2018. 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: CLINE BTA B
ISIN-kod: SE0010949487
Orderbok-ID: 4878
CFI: ESNUFR 
FISN: CLINESCIEN/SH B
Sista handelsdag: 7 maj 2018

Stockholm den 2 maj 2018

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science. Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.