Marknadsmeddelande 109/18 - Sista dag för handel med BTA i Cline Scientific AB

Sista dag för handel med bolagets betalda tecknade aktie, CLINE BTA B, är den 7 maj 2018. 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: CLINE BTA B
ISIN-kod: SE0010949487
Orderbok-ID: 4878
CFI: ESNUFR 
FISN: CLINESCIEN/SH B
Sista handelsdag: 7 maj 2018

Stockholm den 2 maj 2018

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Bolaget utvecklar, marknadsför och säljer förbrukningsvaror i form av små ytor baserade på unika nanogradienter och nanoytor designade för användning inom utveckling och produktion av stamcellsterapier och cancerdiagnostik.