Tecknar avtal med distributör i Kalifornien

I led med Cline Scientifics sälj- och marknadsstrategi har ett avtal slutits med IWAI North America Inc., en distributör av Life Science produkter på den Nordamerikanska marknaden, för försäljning och distribution av Clines hela produktsortiment.

Avtalet är ett resultat av en tids utvärdering och kunde slutas i samband med besök hos potentiella kunder i Kalifornien, såsom The Gladstone Intitute at University of California San Francisco. IWAI kommer att fokusera på USAs västkust, med befintliga kunder både inom akademi och läkemedelsföretag.

IWAI North America är en intressant distributör för Cline på den Amerikanska marknaden. De är ett ungt säljdrivet bolag med en stor stabil ägare i ryggen som gör att de kan fokusera på nya och innovativa produkter. De har en produktpalett som väl matchar de kundsegment inom stamcells- och cancerforskning som Clines produkter riktar sig till. IWAI tog kontakt med oss under tidiga sommaren och vi har sedan dess lärt känna varandra. De befinner sig i hjärtat av Silicon Valley med alla dess biotech-företag med rötter i Stanford University, vilket gör att de har en närhet till en mängd stora och intressanta potentiella kunder. Efter besök hos dem är jag säker på att de kommer göra ett utmärkt jobb för oss i Kalifornien. ”– Patrik Sundh, VD

Kort om IWAI North America
IWAI North America fokuserar på kvalitetsprodukter för Life Science-forskning och har många kunder inom både akademisk och biofarma-forskning som rör så väl stamceller som cancer. IWAI NA som grundades 2006 är ett helägt dotterbolag till IWAI Chemical Company Ltd (Japan) som omsätter SEK 1,3 miljarder och är en del i IWAI’s expansion in på den Amerikanska marknaden. Företagets hemsida: http://www.iwaichem.com/

För frågor om Cline Scientific och deras produkter, vänligen kontakta:
Patrik Sundh, VD
E-post: patrik.sundh@clinescientific.com

Telefon: 0703-585 088

Kort om Cline Scientific
Cline Scientific AB är ett bolag som med nanoteknik möjliggör för forskare att utveckla metoder för att med stamceller skapa "reservdelar" till människokroppen och att studera cancerceller med högre precision. Med hjälp av Cline Scientifics patenterade Nanoytor och Nanogradienter kan forskarna lokalisera på vilket underlag som stamceller har en kontrollerad tillväxt eller exakt hur cancerceller påverkas av läkemedel. Bolaget har flertalet betalande kunder i form av forskare och forskningsprojekt runt om i världen.

Cline Scientific AB (publ)                                                                         Telefon: 031-387 55 55
Carl Skottsbergs gata 22 B                                                                        E-post: info@clinescientific.com

413 19 GÖTEBORG                                                                                  Hemsida: www.clinescientific.com

Taggar:

Om oss

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science. Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.

Prenumerera

Dokument & länkar