Tilldelas projektfinansiering från SWElife

Clines samarbete med en forskargrupp vid Karolinska Institutet i Solna får finansiering från SWElife/VINNOVA. Det fördjupade samarbetsprojektet skall under en tvåårsperiod undersöka möjligheterna att radikalt förbättra diagnostisering av tumörcellers förmåga att sprida sig.

Clines gradientyta har i preliminära försök visat sig vara ett värdefullt redskap för studier av hur cancerceller ger upphov till metastaser. Slutsatsen är att denna egenskap kan utnyttjas i samband med diagnostik av tumörcellers förmåga att sprida sig.

Samarbetsprojektet tilldelas totalt SEK 1 500 000 från Vinnova och startar omgående. Medel täcker de extrakostnader som Cline får i samband med deltagande i projektet. Projektet kommer inkludera associerade forskare vid Cornell Medical College, NY, och CEITEC, Tjeckien.

”Deltagande i detta projekt ligger helt i linje med vår senaste satsning på cancerforskningssegmentet. Vi ser att vår gradientteknologi och våra produkter på ett enkelt sätt kan anpassas för denna typ av forskning och där tillföra ett stort värde. Med tanke på att vi nyligen beslutat satsa på denna marknad passar det ypperligt att delta i ett projekt som detta vilket ger vår strategi trovärdighet. Att dessutom VINNOVA, trots hård konkurrens, valt att stödja just det projekt vi deltar i anser vi ytterligare bekräftar att vi är på rätt väg.” – Patrik Sundh, VD

För frågor om Cline Scientific och deras produkter, vänligen kontakta:

Patrik Sundh, VD

E-post: patrik.sundh@clinescientific.com

Telefon: 0703-585 088


Kort om Cline Scientific

Cline Scientific AB är ett bolag som med nanoteknik möjliggör för forskare att utveckla metoder för både att med stamceller skapa "reservdelar" till människokroppen och att studera cancerceller med högre precision. Med hjälp av Cline Scientifics patenterade Nanoytor och Nanogradienter kan forskarna lokalisera på vilket underlag som stamceller har en kontrollerad tillväxt eller exakt hur cancerceller påverkas av läkemedel. Bolaget har flertalet betalande kunder i form av forskare och forskningsprojekt runt om i världen.

Cline Scientific AB                                                                                       Telefon: 031-387 55 55

Carl Skottsbergs gata 22 B                                                                        E-post: info@clinescientific.com

413 19 GÖTEBORG                                                                                      Hemsida: www.clinescientific.com

Taggar:

Om oss

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science. Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.

Prenumerera

Dokument & länkar