Möjlighet att investera i CLS - ett kommersiellt medtech-bolag som adresserar cancermarknader

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är ett medicinteknikbolag som erbjuder innovativa produkter och en unik metod inom cancerbehandling. Bolagets TRANBERG®|Thermal Therapy System är optimerad för CLS egen metod, imILT®, är en varsam, effektiv immunstimulerande terapi för behandling av de flesta typer av solida cancertumörer. imILT innebär att värme från laserljus leds in i tumören. De lokala tumörcellerna förstörs långsamt och den behandlade tumören dör samtidigt som en immunstimulerande effekt uppnås. Patientens eget immunförsvar stimuleras att leta upp och eliminera tumörceller – metastaser – av samma typ. Behandlingen är skonsam och vid perkutan behandling kan patienten ofta lämna sjukhuset samma dag. Bolaget uppskattar att marknaden för behandlingar vilka imILT® adresserar gällande metastaserad tumörsjukdom uppgå till ca 6 miljoner behandlingar per år, vilket motsvarar 1 mdUSD i potentiella intäkte

imILT-metoden grundar sig i Professor Karl-Göran Tranbergs mångåriga forskning där han konstaterade att lokal behandling inte enbart förstör den behandlade cancertumören utan även stimulerar immunförsvaret, som i sin tur attackerar eventuella metastaser. imILT-studier bedrivs idag vid ett antal sjukhus i Europa och främst med inriktning på bukspottskörtelcancer och hudcancer. Inledande resultat visar en positiv trend avseende förlängd överlevnad vid behandling av cancer i bukspottkörteln, en cancertyp där effektiva behandlingsmetoder idag saknas. Patienter som behandlats med imILT visar en överlevnad på drygt 14 månader – genomsnittlig överlevnad ligger vanligen omkring 9-12 månader, och ibland så kort tid som 6 månader. Dessa första resultat ser således mycket lovande ut. I samarbete med Karolinska Sjukhuset i Stockholm genomför CLS en klinisk studie inom hudcancer och här inkluderas även patienter som tidigare fått annan behandling. Detta är ett första steg mot att se effekten av imILT-behandling i kombination med läkemedelsbehandling, vilket kan bredda CLS marknad väsentligt.

Sedan 2017 används CLS produkter på den amerikanska marknaden också för bildstyrd fokal laserablation, FLA, för behandling av tidig tumörsjukdom i prostata. Med TRANBERG®-systemet kan behandlingen genomföras med stor precision och kontroll.  Eftersom FLA är en skonsam och precis behandlingsmetod är risken att skada kringliggande vävnad är minimal.  Detta gör FLA till ett bra behandlingsalternativ för patienter med prostatacancer i tidig fas, som annars skulle få beskedet ”wait-and-see”. CLS deltar i en studie vid Toronto University Hospital där 25 patienter med tidig prostatacancer kommer att få FLA-behandling. Studien startade i april 2018 och hittills har fyra patienter behandlats. Bolaget uppskattar att den adresserbara marknaden uppgå till 500 000 behandlingar för benign prostata-hyperplasi (BPH) och malign lokaliserad prostatacancer. Bolagets långsiktiga målsättning är att TRANBERG®-produkter skall användas vid 30 % av dessa behandlingar, vilket skulle kunna motsvara ca 350 MUSD i årliga försäljningsintäkter.

CLS system är både CE-märkt för användning i Europa, och FDA-godkänt, för användning i USA. Försäljning inleddes under förra året och idag finns sålda laserenheter på två sjukhus i USA, där bolaget också fått samt återkommande beställningar av tillhörande engångsprodukter. 

”CLS befinner sig idag i ett mycket spännande skede där TRANBERG-systemet är godkänt för användning i USA för laserablation och Europa för imILT och laserablation. Bolaget har inledande försäljning på USA-marknaden och därifrån kommer vi att fortsätta CLS kommersiella expansion.” säger Lars-Erik Eriksson, VD på CLS

 
Erbjudande i korthet:
Teckningsperiod: 25 maj – 8 juni.
Teckningskurs: 8,50 kr.
Tecknings- och garantiåtaganden: Emissionen har garanti- och teckningsåtaganden om totalt ca 42,6 MSEK, motsvarande 70% av emissionsbeloppet.

 Läs mer om emissionen:

Gå till CLS emissionsrum 
Gå till Teaser 
Gå till Prospekt 

Prenumerera