Bokslutskommuniké, oktober-december 2012

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 1 404 Mkr (1 371). Rörelseresultatet uppgick till 82 Mkr (84).

* Den underliggande nettoomsättningen minskade med 7,4 procent, på grund av svaga marknadsförhållanden.

* Jämförelsestörande poster uppgick till –122 Mkr (–116) och avser i huvudsak kostnader för fabriksomstruktureringar samt kostnader relaterade till integrationsarbetet.

* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 147 Mkr (45). Ökningen beror på positiva effekter av kassaflödet från förändringar i rörelsekapital.

* Underliggande EBITA uppgick till 208 Mkr (202). Ökningen är ett resultat av genomförda prishöjningar och att synergier från sammanslagningen realiserats.

* Integrationsarbetet fortsätter enligt plan och är nu i stort sett slutfört.

* Fabriksomstruktureringar löper enligt plan. Fabriken i Alingsås stängdes under kvartalet.

* Antalet A-aktier har minskat med 1 938 386 och antalet B-aktier ökat med samma antal, varvid antalet röster i bolaget minskade med 17 445 474 röster. Förändringen i antalet aktier och röster är ett resultat av AB Malfors Promotor begäran om konvertering av A-aktier till B-aktier.

* 90 Mkr har amorterats på skulden under kvartalet. Total amortering under året var 358 Mkr. Ingen aktieutdelning föreslås i linje med den finansiella strategin där fokus fortsätter att vara att minska nettoskulden till 2,5 x EBITDA.

Kontakter
Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations, 070-190 00 33
Danko Maras, Chief Financial Officer, 08-52 72 88 08

Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden, Nederländerna och Italien. Sammantaget säljs Cloettas produkter i fler än 50 länder. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Red Band och Sperlari. Cloetta har 11 fabriker i sex länder. Cloettas B-aktie handlas på NASDAQ OMX i Stockholm. Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.com

Taggar:

Om oss

Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden och Holland. Cloettas produkter säljs i fler än 50 länder världen över med Sverige, Finland, Danmark, Norge, Holland, Tyskland och Storbritannien som huvudmarknader. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Candyking, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife och Red Band. Cloetta har 8 fabriker i 5 länder. Cloettas B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm. Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.com

Prenumerera

Dokument & länkar