Delårsrapport kvartal 1, januari – mars 2013

* Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 1 127 Mkr (1 084).

* Rörelseresultatet uppgick till 58 Mkr (6).

* Underliggande EBIT uppgick till 91 Mkr (47). Ökningen beror på realiserade synergier, fabriksomstruktureringar samt under 2012 genomförda prishöjningar.

* Jämförelsestörande poster uppgick till –33 Mkr (–53) och avser kostnader för fabriksomstruktureringar samt integrationsarbete.

* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –16 Mkr (–35).

* Integrationsarbetet är operationellt i allt väsentligt genomfört, vilket innebär att tidigare kommunicerade besparingar om 65 Mkr kommer att realiseras under 2013.

* Fabriksomstruktureringar löper enligt plan. Under kvartalet har fabriken i Aura, Finland, stängts och sålts och fabriken i Alingsås har sålts. Även den tidigare kommunicerade omstruktureringen av lagerverksamheten i Skandinavien har slutförts.

* Cloetta kommer från och med denna rapport att redovisa EBIT istället för EBITA på grund av obetydliga nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar. Det finansiella målet om 14% EBITA-marginal kvarstår för EBIT.

Kontakter
Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations, 070-190 00 33
Danko Maras, Chief Financial Officer, 08-52 72 88 08

Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden, Nederländerna och Italien. Sammantaget säljs Cloettas produkter i fler än 50 länder. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Red Band och Sperlari. Cloetta har 10 fabriker i fem länder. Cloettas B-aktie handlas på NASDAQ OMX i Stockholm. Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.com

Taggar:

Om oss

Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden och Holland. Cloettas produkter säljs i fler än 50 länder världen över med Sverige, Finland, Danmark, Norge, Holland, Tyskland och Storbritannien som huvudmarknader. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Candyking, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife och Red Band. Cloetta har 8 fabriker i 5 länder. Cloettas B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm. Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.com

Prenumerera

Dokument & länkar