Delårsrapport kvartal 1, januari – mars 2015

  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 10,1 procent till 1 313 Mkr (1 193) inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar om 3,4 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 90 Mkr (52).
  • Underliggande EBIT uppgick till 107 Mkr (81).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 223 Mkr (91).
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 3,60 ggr (4,47). Amorteringar av lån om 34 Mkr har gjorts under kvartalet.
  • Det nya lösviktskonceptet har implementerats i 700 Coop-butiker i Sverige.

Kontakter
Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations, 070-190 00 33
Danko Maras, Chief Financial Officer, 076-627 69 46

Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden, Nederländerna och Italien. Sammantaget säljs Cloettas produkter i fler än 50 länder. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Red Band och Sperlari. Cloetta har 11 fabriker i sex länder. Cloettas B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm. Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.com

Taggar:

Om oss

Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden och Holland. Cloettas produkter säljs i fler än 50 länder världen över med Sverige, Finland, Danmark, Norge, Holland, Tyskland och Storbritannien som huvudmarknader. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Candyking, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife och Red Band. Cloetta har 8 fabriker i 5 länder. Cloettas B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm. Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.com

Prenumerera

Dokument & länkar