Delårsrapport kvartal 2, april – juni 2013

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 1 131 Mkr (1 212). Justerat för valutakursförändringar minskade försäljningen med 4,1 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 54 Mkr (–53).
  • Underliggande EBIT uppgick till 109 Mkr (49). Ökningen beror huvudsakligen på realiserade synergier och fabriksomstruktureringar.
  • Jämförelsestörande poster uppgick till –51 Mkr (–103) och avser kostnader för omstruktureringar.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –23 Mkr (125). Förändringen beror huvudsakligen på lageruppbyggnad som en del av fabriksomstruktureringarna samt påverkan av förändrade betalningsvillkor i Italien.
  • Integrationsarbetet är operationellt i allt väsentligt genomfört.
  • Fabriksomstruktureringar löper enligt plan. Tidigare kommunicerade besparingar kommer att ge full effekt i slutet av 2014.

Kontakter
Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations, 070-190 00 33
Danko Maras, Chief Financial Officer, 08-52 72 88 08

Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden, Nederländerna och Italien. Sammantaget säljs Cloettas produkter i fler än 50 länder. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Red Band och Sperlari. Cloetta har 10 fabriker i fem länder. Cloettas B-aktie handlas på NASDAQ OMX i Stockholm. Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.com

Taggar:

Om oss

Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden och Holland. Cloettas produkter säljs i fler än 50 länder världen över med Sverige, Finland, Danmark, Norge, Holland, Tyskland och Storbritannien som huvudmarknader. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Candyking, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife och Red Band. Cloetta har 8 fabriker i 5 länder. Cloettas B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm. Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.com

Prenumerera

Dokument & länkar