Delårsrapport kvartal 3, juli – september 2013

  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 3,0 procent varav 1,6 procent från valutakursförändringar.
  • Rörelseresultatet uppgick till 131 Mkr (90).
  • Underliggande EBIT uppgick till 160 Mkr (124).
  • Jämförelsestörande poster uppgick till –29 Mkr (–34) och avser kostnader för omstrukturering –28 Mkr (–31) och valutakursförändringar –1 Mkr (–3).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 54 Mkr (93).
  • Nettoskuld/underliggande EBITDA uppgick till 4,4 ggr (5,3).
  • Emission av ett säkerställt obligationslån om 1 000 Mkr och omförhandlade banklånevillkor minskar räntekostnaderna.
  • Integrationsarbetet är avslutat.
  • Fabriksomstruktureringar löper enligt plan.

Kontakter
Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations, 070-190 00 33
Danko Maras, Chief Financial Officer, 076-627 69 46

Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden, Nederländerna och Italien. Sammantaget säljs Cloettas produkter i fler än 50 länder. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Red Band och Sperlari. Cloetta har 10 fabriker i fem länder. Cloettas B-aktie handlas på NASDAQ OMX i Stockholm. Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.com

Taggar:

Om oss

Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden och Holland. Cloettas produkter säljs i fler än 50 länder världen över med Sverige, Finland, Danmark, Norge, Holland, Tyskland och Storbritannien som huvudmarknader. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Candyking, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife och Red Band. Cloetta har 8 fabriker i 5 länder. Cloettas B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm. Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.com

Prenumerera

Dokument & länkar