Delårsrapport kvartal 3, juli-september 2015

  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 12,0 procent till 1 459 Mkr (1 303), inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar om 1,2 procent.
  • Rörelseresultatet ökade till 212 Mkr (178).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 99 Mkr till 174 Mkr (75).
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 3,39 ggr (4,30).
  • Den 17 juli 2015 förvärvade Cloetta Locawo B.V. (Lonka) – ett holländskt företag som producerar och säljer mjuk kola, nougat och choklad. Lonka omsatte cirka 300 Mkr under 2014.

Kontakter
Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations, 070-190 00 33
Danko Maras, Chief Financial Officer, 076-627 69 46

Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden, Nederländerna och Italien. Sammantaget säljs Cloettas produkter i fler än 50 länder. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Red Band och Sperlari. Cloetta har 13 fabriker i sex länder. Cloettas B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm. Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.com

Taggar:

Om oss

Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden och Holland. Cloettas produkter säljs i fler än 50 länder världen över med Sverige, Finland, Danmark, Norge, Holland, Tyskland och Storbritannien som huvudmarknader. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Candyking, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife och Red Band. Cloetta har 8 fabriker i 5 länder. Cloettas B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm. Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar