Delårsrapport Q3, 1 september 2008 – 31 maj 2009

Tredje kvartalet (mars – maj 2009) Nettoomsättning 237 Mkr (305) Rörelseresultat –8 Mkr (3) Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster* 2 Mkr (3) Rörelsemarginal neg (1,0) Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster* 0,8 % (1,0) Resultat före skatt –8 Mkr (4) Resultat efter skatt –7 Mkr (2) Resultat per aktie före och efter utspädning –0,32 kr (0,09) * Främst hänförliga till delningen av Cloetta Fazer. Nio månader (september 2008 – maj 2009) Nettoomsättning 972 Mkr (1 083) Rörelseresultat 22 Mkr (32) Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster* 27 Mkr (54) Rörelsemarginal 2,3 % (3,0) Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster* 2,8 % (5,0) Resultat före skatt 24 Mkr (36) Resultat efter skatt 25 Mkr (24) Resultat per aktie före och efter utspädning 1,03 kr (1,01) * Främst hänförliga till delningen av Cloetta Fazer och omstrukturering 2007.

Om oss

Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden och Holland. Cloettas produkter säljs i fler än 50 länder världen över med Sverige, Finland, Danmark, Norge, Holland, Tyskland och Storbritannien som huvudmarknader. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Candyking, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife och Red Band. Cloetta har 8 fabriker i 5 länder. Cloettas B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm. Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.com

Prenumerera

Dokument & länkar