Konkurrensverket lämnar tillstånd till Cloettas förvärv av Candyking

Konkurrensverket har idag beslutat att lämna tillstånd till Cloettas förvärv av Candyking. Tillträde i förvärvet beräknas att ske i månadsskiftet april-maj.

Cloetta offentliggjorde den 17 februari 2017 att bolaget har ingått avtal om att förvärva Candyking Holding AB (”Candyking”). Förvärvet är villkorat av att Konkurrensverket i Sverige lämnar sitt tillstånd. Konkurrensverket har idag den 5 april 2017 beslutat att lämna tillstånd till förvärvet. Villkoret avseende Konkurrensverkets godkännande är därmed uppfyllt. Tillträde i förvärvet beräknas att ske i månadsskiftet april-maj.

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Cloetta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2017 kl. 15.00 CET .

Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.

Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden, Nederländerna och Italien. Sammantaget säljs Cloettas produkter i fler än 50 länder. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Red Band och Sperlari. Cloetta har 12 fabriker i sex länder. Cloettas B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm. Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.com

Taggar:

Om oss

Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden, Holland och Italien. Sammantaget säljs Cloettas produkter i fler än 50 länder. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Red Band och Sperlari. Cloetta har 12 fabriker i sex länder. Cloettas B-aktie handlas på NASDAQ OMX i Stockholm. Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.com

Prenumerera

Dokument & länkar