Konkurrensverket lämnar tillstånd till Cloettas förvärv av Candyking

Konkurrensverket har idag beslutat att lämna tillstånd till Cloettas förvärv av Candyking. Tillträde i förvärvet beräknas att ske i månadsskiftet april-maj.

Cloetta offentliggjorde den 17 februari 2017 att bolaget har ingått avtal om att förvärva Candyking Holding AB (”Candyking”). Förvärvet är villkorat av att Konkurrensverket i Sverige lämnar sitt tillstånd. Konkurrensverket har idag den 5 april 2017 beslutat att lämna tillstånd till förvärvet. Villkoret avseende Konkurrensverkets godkännande är därmed uppfyllt. Tillträde i förvärvet beräknas att ske i månadsskiftet april-maj.

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Cloetta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2017 kl. 15.00 CET.

Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.

Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden, Nederländerna och Italien. Sammantaget säljs Cloettas produkter i fler än 50 länder. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Red Band och Sperlari. Cloetta har 12 fabriker i sex länder. Cloettas B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm. Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.com

Taggar:

Om oss

Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden och Holland. Cloettas produkter säljs i fler än 50 länder världen över med Sverige, Finland, Danmark, Norge, Holland, Tyskland och Storbritannien som huvudmarknader. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Candyking, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife och Red Band. Cloetta har 8 fabriker i 5 länder. Cloettas B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm. Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.com

Prenumerera

Dokument & länkar