Omvandling av C-aktier till B-aktier i Cloetta AB (publ)

På begäran av Yllop Holding S.A. (tidigare Leaf Holding S.A.) (Not 1) ("Yllop Holding") har samtliga Yllop Holdings 165 186 924 C-aktier i Cloetta idag omvandlats till B-aktier. C-aktierna emitterades i februari 2012 till Yllop Holding som del av köpeskillingen i Cloettas förvärv av Leaf Holland B.V. C-aktierna emitterades som en ny separat serie i samband med förvärvet eftersom Yllop Holding inte skulle erhålla teckningsrätter i Cloettas företrädesemission.

Antalet C-aktier i Cloetta har efter omvandlingen minskat från 165 186 924 till 0 medan det totala antalet B-aktier har ökat från 22 326 475 till 187 513 399. Aktiekapitalet, det totala antalet utestående aktier, samt antalet röster i Cloetta är oförändrat.

De nya B-aktierna ger inte rätt att erhålla teckningsrätter i företrädesemissionen som Cloettas styrelse med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 15 februari 2012, beslutade om den 7 mars 2012. De nya B-aktierna kommer att tas upp till handel på NASDAQ OMX Stockholm. Första dagen för handel med de nya B-aktierna kommer att vara den 2 april 2012.

Medieförfrågningar, vänligen kontakta:
Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations, tel. 070 190 00 33.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2012 klockan 15.00.

Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden, Holland och Italien. Sammantaget säljs Cloettas produkter i fler än 50 länder. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Red Band och Sperlari. Cloetta har 12 fabriker i sex länder. Cloettas B-aktie handlas på NASDAQ OMX i Stockholm.

Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.se

Not 1. Ett bolag ägt av fonder med CVC Capital Partners som rådgivare och Nordic Capital Fund V.

 

 

Om oss

Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden och Holland. Cloettas produkter säljs i fler än 50 länder världen över med Sverige, Finland, Danmark, Norge, Holland, Tyskland och Storbritannien som huvudmarknader. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Candyking, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife och Red Band. Cloetta har 8 fabriker i 5 länder. Cloettas B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm. Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.com

Prenumerera

Dokument & länkar