CloudRepublic AB (publ) gör sitt första förvärv - Northside AB

CloudRepublic, ett techbolag som hjälper företag att realisera sin digitala potential genom datadriven analys, har idag tecknat avtal om att förvärva Northside som arbetar med digitala strategier och är specialister inom sökmotoroptimering, konverteringsoptimering, Google AdWords och marketing automation. 

Northside är Google Partner och uppvisar en bra tillväxt, vilken med CloudRepublics resurser kan accelereras ytterligare.

Northsides grundare Axel Antas-Bergkvist fortsätter som bolagets VD. Axel kommer också att ingå i CloudRepublics ledningsgrupp och samtidigt ansvara för att växa dotterbolaget inom ramarna för CloudRepublics tillväxtprogram genom fristående dotterbolag.

Northside ABs Styrelseordförande Lars Bergkvist blir i och med förvärvet adjungerande styrelseledamot i CloudRepublics styrelse.

Lars Bergkvist är styrelseledamot i Oasmia AB (börsnoterat i Stockholm, Frankfurt och New York) och Ordförande i Revisionskommittén för Oasmia AB.

Lars Bergkvist har tidigare varit VD och styrelseledamot i ytterligare tre noterade bolag och dessutom Styrelseordförande och ledamot i ett antal onoterade bolag inom olika branscher.

Lars Bergkvists styrka är att arbeta med tillväxt och att skapa starka varumärken - vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att ytterligare expandera CloudRepublic och stärka vårt varumärke.

CloudRepublic har en tydlig förvärvsstrategi för att bygga omsättning, lönsamhet och stärka varumärket. 

Styrelseordförande Ari Liukko om förvärvet:

"Vi är glada att efter en tids förhandling kunna annonsera vårt första förvärv och därigenom ytterligare stärka vår kompetens och kundbas. Vi ser en stor potential i Northside där vi nu tillsätter resurser för snabb expansion. Vi hälsar Northside varmt välkomna till CloudRepublic.

Dessutom tror jag att vi kommer att kunna se fler affärer av det här slaget som är värdeskapande för våra aktieägare och till gagn för våra kunder.”

För ytterligare information kontakta:

Ari Liukko, Styrelsens Ordförande, Telefon +46 733 15 15 15, E-post: ari@cloudrepublic.com

Om CloudRepublic AB (publ): CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential genom datadriven analys. CloudRepublics DigitaliseringsIndex sammanfattar ett bolags digitala status och anger ett matematiskt mått på bolagets digitala mognad. Bolagets transformationsverktygslåda genomlyser och optimerar ett bolags processer och affärsmodell.

CloudRepublic AB (publ) är noterade på NGM Nordic MTF. För mer information se www.cloudrepublic.com

CloudRepublic AB
Karlavägen 64 114 49
Stockholm
Tel: 08-6111190 
www.cloudrepublic.com

Prenumerera

Dokument & länkar