Kommuniké från CloudRepublics extrastämma den 5 februari 2018

Vid en extrainsatt bolagsstämma under måndagen valdes Lars Bergkvist till ny styrelseordförande i CloudRepublic. Rufus Lidman valdes in som ny styrelseledamot och befintliga ledamöterna Ari Liukko, Ola Norberg och Tomas Ward omvaldes.

Lars Bergkvist var tidigare adjungerad styrelseledamot i bolaget och är också styrelseledamot i Northside AB, som CloudRepublic nyligen köpte.

På samma stämma beslutades bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier i bolaget, teckningsoptioner och konvertibler avseende B-aktier i bolaget.

CloudRepublic mäter digitaliseringsgraden hos företag och organisationer. Det görs genom en så kallad Big Data-plattform som samlar in stora mängder data från internet och andra externa källor. Den insamlade informationen sammanfattas i ett DigitaliseringsIndex som är ett mått på ett företags digitala konkurrenskraft.

För ytterligare information kontakta:

Ari Liukko, VD, Telefon +46 733 15 15 15, E-post: ari@cloudrepublic.com

Om CloudRepublic AB (publ): CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential genom datadriven analys. CloudRepublics DigitaliseringsIndex sammanfattar ett bolags digitala status och anger ett matematiskt mått på Bolagets digitala mognad. Bolagets transformationsverktygslåda genomlyser och optimerar ett bolags processer och affärsmodell.

CloudRepublic AB (publ) är noterade på NGM Nordic MTF. För mer information se www.cloudrepublic.com

CloudRepublic AB
Karlavägen 64 114 49
Stockholm
Tel: 08-6111190 
www.cloudrepublic.com

Prenumerera

Dokument & länkar