Undersökning från CloudRepublic visar: Kompetensbrist bromsar digitaliseringen

Svenska VD:ar och IT-chefer är positiva till digitaliseringen, men sju av tio menar att kompetensbrist är ett hinder för att verksamheten ska kunna dra full nytta av den. Det visar en undersökning som CloudRepublic genomfört om hur företag och myndigheter ser på digitaliseringens betydelse.

Kompetensbrist och otydligt ansvar för digitaliseringen är två faktorer som bromsar den digitala transformationen av svenskt näringsliv. Bara en tredjedel av de undersökta organisationerna har en digitaliseringsexpert i ledningsgruppen.

– Det intressanta är att de flesta ser positivt på digitaliseringen och att de menar att den leder till bättre kundkommunikation och slutanvändarupplevelse. Bekymmersamt är att de nödvändiga kompetenserna för att förverkliga denna kundnytta saknas, säger Alexander Kehrer VD för CloudRepublic.

Han menar att digitaliseringen är en ledningsfråga och att det i första hand inte handlar om teknisk kompetens.

– Ska man driva digitalisering framgångsrikt måste man utgå från kunden och affären. Digitalisering handlar om att öka värdet i affären antingen genom att förbättra verksamhetsmodellen, kundkommunikationen och/eller att utöka erbjudandet. 

 

 

 

Sammanfattning av undersökningen:

7 av 10 ser kompetensbrist som ett hinder. 67 procent ser att brist på kompetens är ett hinder för att företaget ska kunna dra full nytta av digitaliseringen, och 64 procent menar att dålig kunskap internt är ett hinder. Samtidigt ser 56 procent att kommunikationsproblem mellan affärs- och IT-verksamheten gör att företaget inte kan dra full nytta av digitaliseringen.

6 av 10 saknar en digitaliseringsexpert i ledningsgruppen. 33 procent har en digitaliseringsexpert i ledningsgruppen medan 67 procent saknar detta. 5 procent uppger att de ämnar tillsätta det i framtiden.  

4 av 10 svarar att ingen speciell är ansvarig för digitaliseringen på företaget. 39 procent svarar att det inte är någon speciell som är ansvarig för digitaliseringen på företaget, samtidigt som 17 procent uppger en annan person som ansvarig än IT-chefen eller vd. 20 procent nämner vd som ansvarig och 25 procent IT-chefen.   

Över hälften tror på en förbättrad kundkommunikation. 55 procent svarade att de ser att digitaliseringen innebär en förbättrad kommunikation med kund. 54 procent tror att digitaliseringen innebär ett behov av nya kompetenser/roller och 47 procent ser att digitaliseringen kan ge ökade möjligheter till samarbeten.

4 av 10 ser största nyttan i bättre slutanvändarupplevelse. 37 procent svarar att den största nyttan med digitaliseringen är förbättringen av kund- och slutanvändarupplevelsen och 32 procent att det är effektiviseringen av processer. 15 procent ser att digitaliseringen ger nya affärs- och tillväxtmöjligheter och 8 procent ser en ökad kostnadseffektivitet.

Om undersökningen: Nära 100 IT-chefer och VD:ar i stora företag och organisationer har svarat på frågor kring sin syn på hur digitaliseringen påverkar dem. Undersökningen genomfördes i oktober 2016.

 

För mer information, kontakta: 

Alexander Kehrer, vd CloudRepublic

Mobil: 0708 25 69 64

E-post: alexander@cloudrepublic.com

CloudRepublic är ett svenskt techbolag som hjälper företag och organisationer att realisera sin digitala potential. Tre konkreta tjänster underlättar digitaliseringsarbetet: ett digitaliseringsindex som mäter organisationernas digitala mognad, en verktygslåda för digital transformation och en katalogsajt över molntjänster. Kunder är privata och offentliga organisationer i alla storlekar, i Sverige och globalt. Se vidare på www.cloudrepublic.com