CLS deltar vid ”10th International Symposium on Focal Therapy and Imaging in Prostate and Kidney Cancer”, 11-13 februari, i Nederländerna

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) deltar vid konferensen ”10th International Symposium on Focal Therapy and Imaging in Prostate and Kidney Cancer” i Noordwijk i Nederländerna, den 11-13 februari. Konferensen handlar om användning av fokalterapi och avancerad bilddiagnostik vid behandling av cancer i prostata och njure och vänder sig främst till urologer.

CLS kommer att presentera en poster med rubriken ”Characterization of TRANBERG | Laser Applicator of diffuser type for Focal Laser Ablation in prostate cancer, som beskriver resultat från ex-vivo* tester av fokuserad laserablation (FLA) med CLS egenutvecklade icke-kylda laserapplikatorer av diffusortyp. Postern kommer att finnas tillgänglig på CLS hemsida efter publiceringen på konferensen.  

-   Utöver posterpresentationen kommer vi att demonstrera TRANBERG-systemet och tillhörande engångsprodukter i vår utställningsmonter. Dr. Eric Walser från University of Texas, Medical Branch, som idag använder våra engångsprodukter i sina FLA-behandlingar, kommer också att närvara på kongressen. Han kommer att presentera resultat från sin studie avseende FLA-behandling av prostatacancer. Studien är inte genomförd med våra produkter, men detta stora fokus på FLA-behandling är lovande och stärker även CLS position på marknaden, säger Karin Peterson, Chief Product Officer på CLS.

Tidigare möten har lockat cirka 200 deltagare från hela världen. Mer om konferensen, som organiseras av Société Internationale d'Urologie (SIU), kan du läsa här:  Symposium on Focal Therapy and Imaging

*Tester gjorda i vävnad som är avskild från organismen

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är Västra Hamnen Corporate Finance.  Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.