CLS erhåller förlängt CE-godkännande i Europa, utökat med FLA, för TRANBERG®-systemet

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) har erhållit förlängt CE-godkännande (EC certificate) för TRANBERG®|Thermal Therapy System. I samband med förnyandet ansökte CLS om, och fick godkänt, en utvidgning för att täcka ablationsbehandlingar (FLA) i Europa. Godkännandet för FLA är brett och täcker de flesta organtyper. Det har ingen begränsning avseende typ och stadium för behandlad cancertumör. Det betyder att systemet fortsatt är godkänt för försäljning och användning på den europeiska marknaden inom området ”medicinska lasersystem för immunstimulerande behandling av solida cancertumörer och andra kirurgiska applikationer”.

CLS fick det ursprungliga CE-godkännandet för produkten 2013. Detta godkännande är giltigt i fem år och för att en förlängning ska kunna ske måste bolaget ansöka om en sådan, vilket delvis innebär en ny granskning av produkten. Utvidgningen till att täcka även FLA granskades fullt ut enligt de krav som ställs avseende en ny indikation för en befintlig produkt.

- Att får en produkt CE-godkänd är ett omfattande arbete. För att behålla godkännandet måste vi löpande uppfylla de kvalitetskrav som ställs på på produkten för just den tillämpning som certifikatet gäller, säger Lars-Erik Eriksson, VD I CLS. Under de år som vi haft certifikatet har vi fått återkoppling från marknaden och infört en del tekniska förändringar i produkten. Dessa förändringar ska rapporteras in till myndigheten. Nu har vi fått EU-certifikatet förlängt och kan fortsätta vår marknadsbearbetning som planerat. Dessutom kan vi fullt ut marknadsföra FLA i Europa, på samma sätt som redan görs på USA-marknaden, säger Lars-Erik Eriksson.

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018 kl 13:30

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är Västra Hamnen Corporate Finance.  Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.

Prenumerera

Citat

Under de år som vi haft certifikatet har vi fått återkoppling från marknaden och infört en del tekniska förändringar i produkten. Nu har vi fått EU-certifikatet förlängt och kan fortsätta vår marknadsbearbetning som planerat. Dessutom kan vi fullt ut marknadsföra FLA i Europa på samma sätt som redan görs på USA-marknaden.
Lars-Erik Eriksson, VD i CLS